Home DOA BREVIR Brervir Sore, Rabu: 15 Maret 2017, PEKAN II PRAPASKAH – HARI BIASA...

Brervir Sore, Rabu: 15 Maret 2017, PEKAN II PRAPASKAH – HARI BIASA PEKAN II PRAPASKAH

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

MADAH

Yesus Engkau menganjurkan

Supaya kami bertahan

Dalam pantang dan puasa

Agar slamat sejahtera.

Dampingilah para umat

Yang kini ingin bertobat

Ampunilah dosa kami

Yang sungguh kami sesali.

Bersihkanlah hati kami

Di masa prapaska ini

Agar pantas merayakan

Hari kebangkitan Tuhan.

Ya Tritunggal mahasuci

Trimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas penuh bakti. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Marilah kita menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Allah kita yang mahaagung.

Mazmur 61 (62)

Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang,*

sebab dari padaNyalah keselamatanku.

Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku,*

Dialah penyokongku, aku takkan goyah.

Berapa lamakah kamu masih menyerbu manusia lemah,*

bersama-sama mencoba meruntuhkannya!

Seperti menyerang dinding yang miring,*

menggempur tembok yang mau roboh!

Rencana mereka tipuan belaka,*

mereka suka akan dusta.

Dengan mulut, mereka memberkati,*

tetapi dalam hati, mereka mengutuki.

Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang,*

dan padaNyalah segala harapanku.

Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku,*

Dialah penyokongku, aku takkan goyah.

Pada Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku,*

Dialah kekuatan dan tempat perlindunganku.

Percayalah kepadaNya selalu, hai umatku,†

curahkanlah isi hatimu di hadapanNya,*

Dialah perlindungan kita.

Hanya angin belaka, anak-anak Adam,*

kehampaan semata, anak-anak manusia.

Bila ditimbang, neraca terjungkit ke atas,*

berat mereka bersama lebih ringan dari pada angin.

Jangan menaruh harapan pada pemerasan,*

jangan menggantungkan diri pada perampasan.

Apabila harta milikmu bertambah,*

janganlah hatimu melekat kepadanya.

Tuhanlah sumber kekuatan dan kasih setia,*

Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Marilah kita menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Allah kita yang mahaagung.

Antifon

Semoga wajah Allah berseri-seri, semoga Allah memberkati kita.

Mazmur 66 (67)

Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita,*

semoga wajahNya berseri-seri kepada kita.

Ya Allah, semoga karyaMu dikenal di bumi,*

dan keselamatanMu di antara segala bangsa.

Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,*

hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Hendaknya segala bangsa bersorak gembira,†

sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil,*

dan menuntun segala bangsa di bumi.

Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,*

hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Tanah telah memberi hasilnya,*

sebab Tuhan, Allah kita, telah memberkati kita.

Semoga Allah tetap memberkati kita,*

semoga seluruh bumi menjadi takwa.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Semoga wajah Allah berseri-seri, semoga Allah memberkati kita.

Antifon

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.

Kol 1,12-20

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,†

yang membuat kita layak mendapat bagian,*

dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan,*

dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,*

yaitu pengampunan dosa.

Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan yang tak kelihatan,*

Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,*

baik di angkasa maupun di bumi;

Baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,*

singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,†

Ia mendahului segala sesuatu,*

dan segala sesuatu ada dalam Dia.

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja,†

Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,*

supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,†

dan dengan perantaraan Kristus,*

Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya.

Baik yang di bumi maupun di angkasa,*

segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.

BACAAN SINGKAT

(Flp 2,12b-15a)

Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaanNya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada bercela dan tiada bernoda.

LAGU SINGKAT

P: Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

U: Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

P: Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapanMu.

U: Kasihanilah aku.

P: Kemuliaan kepada Bapa Putera dan Roh Kudus.

U: Dengarkanlah aku, ya Tuhan,* Kasihanilah aku.

Antifon Kidung

Putera manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir, supaya diolok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Putera manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir, supaya diolok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit.

DOA PERMOHONAN

Allah yang mahakuasa dan mahabijaksana tahu apa yang kita perlukan, tetapi Ia menghendaki agar kita pertama-tama memperhatikan kerajaanNya. Marilah kita meluhurkan Dia dan berdoa:

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Bapa yang kudus, Engkau telah menetapkan Kristus menjadi gembala umatMu, maka bantulah para gembala umat beriman serta kawanan yang dipercayakan kepada mereka, agar mereka tetap memperhatikan kepentingan umatMu,* dan umatMu bersedia menerima bimbingan mereka.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Bimbinglah kiranya orang kristen, agar mereka rela menolong orang sakit dengan cinta persaudaraan,* dan melayani PuteraMu dalam diri mereka.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Semoga orang yang belum percaya akan Injil masuk ke dalam GerejaMu,* dan membangun Gereja dengan cinta kasih dan amal bakti.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Semoga kami orang berdosa memohon pengampunan dari padaMu,* dan diperdamaikan dengan GerejaMu.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

P: Semoga arwah orang beriman sampai kepada kehidupan kekal,* dan tinggal bersama Engkau senantiasa.

U: Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.

DOA PENUTUP

Ya Tuhan, peliharalah umatMu dan ajarlah kami berbuat baik. Bantulah kami dengan kekuasaanMu, agar kami layak menikmati anugerah surgawi. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

=====

Sumber:

IBADAT HARIAN

KOMISI LITURGI KWI