Home DOA BREVIR Brevir Pagi, Rabu: 09 Nopember 2016, Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran

Brevir Pagi, Rabu: 09 Nopember 2016, Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya

MADAH

Tuhan Allah mahaluhur

Hari dan malam Kauatur

Terang gelap bergiliran

Silih ganti berurutan.

Senja hari yang mendekat

Melambangkan akhir hayat

Yang bagi umat beriman

Membuka keabadian.

Kabulkanlah doa kami

Ya Allah Bapa surgawi

Bersama Putra dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Cinta kasih itu kesempurnaan hukum.

Mazmur 119 (120) Merindukan perdamaian

Sabarlah dalam kesusahan dan bertekunlah dalam doa (Rom 12,12)

Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan,*

dan Ia mendengarkan daku.

Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir pendusta,*

dan dari lidah penipu.

Tuhan pasti membalas kamu,*

Ia pasti mengganjar kamu, hai para penipu!

Dengan panah tajam dari busur tentara,*

dengan bara yang berpijar-pijar.

Celakalah aku, entah aku tinggal jauh di daerah Mesekh,*

entah jauh di perkemahan Kedar!

Aku masih tinggal terlalu dekat juga*

pada orang yang membenci perdamaian.

Kalau aku, perdamaianlah yang kubicarakan,*

sedangkan mereka hanya peperangan.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Cinta kasih itu kesempurnaan hukum.

Antifon

Ingatlah akan umatMu yang Kauperoleh dahulu kala.

Mazmur 120 (121) Penjaga umat

Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. (Why 7,16)

Aku melayangkan pandangan ke Gunung:*

dari manakah dapat kuharapkan pertolongan?

Pertolonganku dari Tuhan,*

yang menjadikan langit dan bumi. –

Ia takkan membiarkan kakimu tersandung,*

yang menjagamu takkan mengantuk.

Sungguh, takkan mengantuk dan tertidur*

yang menjaga Israel.

Tuhan menjaga dan menaungi kamu,*

Yang mahatinggi adalah kekuatanmu.

Matahari takkan menyakiti kamu di waktu siang,*

maupun bulan di waktu malam.

Tuhan menjaga kamu terhadap segala kemalangan,*

Ia menjaga nyawamu.

Tuhan menjaga segala tingkah lakumu,*

sekarang dan selamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ingatlah akan umatMu yang Kauperoleh dahulu kala.

Antifon

Bangkitlah, ya Tuhan, belalah perkaraMu.

Mazmur 121 (122) Kota suci Yerusalem

Kamu sudah datang ke gunung Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi (Ibr, 12,22).

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan kepadaku:*

“Mari kita pergi ke rumah Tuhan.”

Sekarang kami telah berdiri*

di gerbangmu, hai Yerusalem!

Hai Yerusalem engkau dibangun*

sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu,*

suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan*

sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan,*

kursi keluarga raja Daud.

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem:*

“Damai sejahtera bagi orang yang mencintai engkau!”

Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu*

dan kemakmuran atas istanamu. –

Atas nama semua saudara dan sahabatku*

aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,*

aku memohonkan kebahagiaan bagimu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Bangkitlah, ya Tuhan, belalah perkaraMu.

BACAAN SINGKAT

(Ul 15,7-8)

Andaikata salah seorang saudara yang tinggal di kota tempat kediamanmu jatuh miskin, maka janganlah kautegarkan hatimu dan jangan kaututup tanganmu terhadapnya. Tetapi bukalah tanganmu bagi saudaramu yang miskin, dan berilah pinjaman kepadanya sekadar keperluannya.

P: Ya Tuhan, dengarkanlah ratapan orang miskin.

U: Arahkanlah perhatianMu dan condongkanlah telingaMu.

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada para rasul pada jam sembilan pagi. Utuslah kiranya Roh itu juga kepada kami, supaya kamipun memberi kesaksian tentang Engkau di hadapan semua orang. Demi Kristus, pengantara kami.

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.

U: Syukur kepada Allah.

=========

Sumber: Ibadat Harian Ofisi Baru Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI – Liturgi, Penerbit Nusa Indah

Previous article9 November, St. Theodorus Tyro
Next articleBrevir Siang, Rabu: 09 Nopember 2016, Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran