Beranda DOA BREVIR Brevir Pagi, Rabu: 23 Mei 2018 Pekan Biasa IX – O...

Brevir Pagi, Rabu: 23 Mei 2018 Pekan Biasa IX – O PEKAN I – HARI BIASA

 

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Mari kita putra terang

Tampil maju dan berjuang

Diresapi s’mangat Kristus

Jadi abdi dengan tulus.

Jangan lupa mohon Tuhan

Agar kita diarahkan

Pada tujuan sejati

Setia sepanjang hari.

Allah cahaya sejati

Sinarilah hati kami

Agar mampu memantulkan

Kristus terang kehidupan.

Terpujilah Allah Bapa

Terpujilah Allah Putra

Bersama Roh Kudus pula

Sekarang dan selamanya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Tuhan, dalam terangMu kami melihat cahaya.

Mazmur 35 (36)

Dosa berbisik di lubuk hati pendosa,*

“Tak perlu takut akan Allah”.

Dosa mengelabui matanya,*

guna menutup kesalahannya.

Si pendosa menuturkan kejahatan dan tipu daya,*

tak pernah ia berlaku bijaksana dan berbuat baik.

Di atas ranjang ia merencanakan kejahatan,†

ia menempuh jalan yang tidak baik,*

dan tidak menolak yang jahat.

Ya Tuhan, kasihMu seluas langit,*

dan setiaMu menjangkau awan.

Bagaikan gunung tinggi keadilanMu,†

hukumMu bagaikan samudera raya,*

manusia dan hewan Kaulindungi.

Amat berhargalah kasih setiaMu, ya Tuhan,*

umat manusia bernaung di bawah sayapMu.

Mereka Kaupuaskan dengan kelimpahan rumahMu,*

dan Kauberi minum dari saluran kebahagiaan.

PadaMulah sumber kehidupan,*

dalam terangMu kami melihat cahaya.

Semoga tetaplah kasihMu bagi orang yang mencintai Engkau,*

dan setiaMu bagi mereka yang tulus hati.

Janganlah sicongkak menginjak hambaMu,*

janganlah tangan pendosa menghancurkan daku.

Orang yang berbuat jahat sudah jatuh,*

mereka dicampakkan dan tak dapat bangun lagi.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan, dalam terangMu kami melihat cahaya.

Antifon

Tuhan, Engkau agung dan mulia, kuasaMu mengagumkan.

Ydt 16,2-3,15-19

Angkatlah nyanyian untuk Allahku dengan iringan rebana,*

bernyanyilah bagi Tuhan dengan bunyi genderang.

Lagukanlah bagiNya kidung baru,*

luhurkan dan sebutkanlah namaNya.

Sebab Allah telah menghancurkan perang,*

Tuhanlah namaNya.

Aku akan bermadah bagi Tuhan,*

madah baru bagi Allahku.

Tuhan, Engkau agung dan mulia,*

kuasaMu mengagumkan tiada bandingnya.

Segala ciptaanMu mengabdi padaMu,*

Engkau berfirman, maka segalanya terjadi.

Engkau mengutus RohMu untuk menciptakan semua,*

tak ada yang dapat melawan titahMu.

Sekalipun gunung rebah beserta dasarnya,†

sekalipun wadas luluh bagaikan lilin dihadapan wajahMu,*

namun Engkau tetap mengasihi orang yang takwa.

Tiada kurban layak bagiMu, meski harum sekalipun,*

bahkan yang paling baikpun tidak bernilai di hadapanMu.

Tetapi orang yang takwa,*

dia itulah besar selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan, Engkau agung dan mulia, kuasaMu mengagumkan.

Antifon

Segala bangsa, elukanlah Allah dengan sorak-sorai.

Mazmur 46 (47)

Segala bangsa bertepuktanganlah,*

elukanlah Allah dengan sorak-sorai.

Sebab Tuhan itu Allah yang agung dan dahsyat,*

raja besar atas seluruh bumi.

Semua bangsa ditaklukkan bagi kita,*

sekalian suku ditundukkanNya.

Bagi kita dipilihNya tanah pusaka,*

kebanggaan Yakub, kekasihNya.

Allah Tuhan kita telah naik, diiringi sorak-sorai,*

diiringi bunyi sangkakala.

Bernyanyilah bagi Allah dengan melagukan mazmur,*

bermazmurlah bagi raja kita.

Sebab Allah merajai semesta alam,*

nyanyikanlah mazmur penuh seni.

Allah merajai segala bangsa,*

bersemayam atas takhtaNya yang kudus.

Para pemimpin bangsa menggabungkan diri,*

dengan umat Allah Abraham.

Sebab Allah menguasai para raja,*

sangat agunglah Dia.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Segala bangsa, elukanlah Allah dengan sorak-sorai.

BACAAN SINGKAT

(Tb 4,16-17.19-20)

Apa yang tidak kausukai sendiri, jangan kauperbuat kepada orang lain. Bagilah rezekimu dengan orang miskin dan papa dan berikanlah pakaianmu kepada yang tidak punya. Mintalah selalu nasihat kepada orang yang bijaksana. Pujilah Allah setiap waktu dan berdoalah kepadaNya, supaya Ia membimbing jalanmu dan merestui segala rencanamu.

LAGU SINGKAT

P: Arahkanlah hatiku, ya Allah,* kepada ketetapanMu.

U: Arahkanlah hatiku, ya Allah,* kepada ketetapanMu.

P: Hidupkanlah hambaMu dan bimbinglah aku.

U: Kepada ketetapanMu.

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Arahkanlah hatiku, ya Allah,* kepada ketetapanMu.

Antifon Kidung

Tunjukkanlah rahmatMu kepada kami, ya Tuhan dan indahkanlah perjanjianMu yang kudus.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Tunjukkanlah rahmatMu kepada kami, ya Tuhan dan indahkanlah perjanjianMu yang kudus.

DOA PERMOHONAN

Kristus menyebut saudara setiap orang yang disucikanNya. Marilah kita bersyukur kepadaNya dan memuji Dia dengan berkata:

U: Kuduskanlah saudara-saudaraMu, ya Tuhan.

P: Semoga permulaan hari ini kami baktikan kepadaMu untuk menghormati kebangkitanMu,* dan segenap hari ini kami kuduskan dengan pekerjaan yang menyenangkan hatiMu.

U: Kuduskanlah saudara-saudaraMu, ya Tuhan.

P: Sebagai tanda cintakasihMu Engkau menggembirakan kami dengan hari yang baru,* maka perbaharuilah kami setiap hari demi kemuliaanMu.

U: Kuduskanlah saudara-saudaraMu, ya Tuhan.

P: Ajarlah kami melihat Engkau dalam segala hal,* dan menjumpai Engkau terutama dalam saudara yang malang dan miskin.

U: Kuduskanlah saudara-saudaraMu, ya Tuhan.

P: Semoga kami hari ini hidup berdamai dengan semua orang,* dan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat.

U: Kuduskanlah saudara-saudaraMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Tuhan, Penyelamat kami, kami telah Kaulahirkan menjadi putera-putera cahaya. Tolonglah kami mencintai cahaya dan mengerjakan yang benar. Semoga dengan demikian kami dapat memberi kesaksian tentang Engkau di hadapan semua orang. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati Kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

 

SUMBER: IBADAT HARIAN KOMISI LITURGI KWI