Beranda DOA BREVIR Brevir Pagi, Sabtu: 21 Januari 2017, PEKAN BIASA II – O PEKAN...

Brevir Pagi, Sabtu: 21 Januari 2017, PEKAN BIASA II – O PEKAN II, PW Santa Agnes; Perawan-Martir (Merah)

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Kristus sumber kemurnian

Dan tumpuan kemartiran

yang mengganjar keduanya

Dengarkanlah doa hamba.

Perawan tabah dan murni

Yang kami kenangkan ini

Merebut dua mahkota

Sebagai martir dan dara.

Semoga berkat doanya

Kaulebur semua dosa

yang pernah kami lakukan

Tergoda bujukan lawan.

Mulyalah Engkau ya Tuhan

Yang lahir dari perawan

Bersama Bapa dan RohNya

Sepanjang segala masa. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Kami mewartakan kasihMu pagi hari, ya Tuhan dan kesetiaanMu di waktu malam.

Mazmur 91 (92)

Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan,*

memuji namaMu, Allah yang mahatinggi;

mewartakan kasihMu pagi hari,*

dan kesetiaanMu di waktu malam:

dengan membunyikan gambus dan kecapi,*

dengan iringan celempung.

Sebab Engkau menggembirakan daku dengan karyaMu yang agung,*

aku bersorak-sorai karena perbuatan tanganMu.

Betapa agung pekerjaanMu, ya Tuhan,*

betapa luhur segala rencanaMu.

Orang bodoh tidak dapat menyadarinya,*

orang dungu tidak akan mengerti.

Biarpun orang jahat meriap seperti rumput,†

dan orang durhaka berkembang pesat,*

namun mereka akan binasa selama-lamanya.

Sedangkan Engkau, ya Tuhan,*

Engkau luhur selama-lamanya.

Sebab para musuhMu akan binasa,*

para penjahat Kaucerai-beraikan.

Tetapi aku Kaujadikan kuat seperti banteng,*

dan Kauurapi dengan minyak yang harum mewangi.

Orang jujur bertumbuh bagaikan palma,*

berkembang bagaikan pohon jati.

Mereka ditanam dekat bait Tuhan,*

bertunas di pelataran rumah Allah.

Pada masa tuapun mereka masih berbuah,*

dan tetap subur dan segar.

Mereka mewartakan, betapa adillah Tuhan pelindungku,*

tak ada kecurangan padaNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Kami mewartakan kasihMu pagi hari, ya Tuhan dan kesetiaanMu di waktu malam.

Antifon

Muliakanlah Allah kita.

Ul 32,1-12

Dengarlah, hai langit, aku akan berbicara,*

hai bumi, dengarkanlah kata mulutku.

Semoga ajaranku tercurah bagaikan hujan,*

dan bertaburan laksana embun;

bagaikan hujan lebat di padang hijau,*

bagaikan hujan rintik-rintik pada rerumputan.

Nama Tuhan hendak kuwartakan,*

muliakanlah Allah kita.

Perkasalah Tuhan, sempurna karyaNya,*

sungguh lurus kebijaksanaanNya.

Allah setia, tiada kecurangan padaNya,*

adillah Ia dan tulus ikhlas.

Tetapi anak-anakNya berbuat jahat terhadap Dia,*

angkatan yang buruk dan curang.

Begitukah kaubalas kebaikan Tuhan,*

hai orang yang bodoh dan tak berbudi?

Bukankah Dia Bapamu, yang menciptakan dikau,*

yang membentuk dan menghidupi engkau?

Ingatlah akan masa yang lampau,*

renungkanlah sejarah leluhurmu.

Tanyakanlah kepada bapamu, ia akan mengisahkannya,*

tanyakanlah kepada orang tua-tua, mereka akan menerangkannya.

Tatkala Yang mahatinggi membagikan tanah kepada bangsa-bangsa,*

tatkala Ia menentukan tempat kediaman bagi setiap orang,

Ia menetapkan perbatasan antara bangsa-bangsa,*

sehingga setiap penguasa mendapat bagiannya.

Maka Israel menjadi milik Tuhan,*

dan suku-suku Yakub pusakaNya.

Tuhan menjumpai umatNya di gurun pasir,*

di padang belantara yang sunyi senyap.

Tuhan melindungi dan membesarkannya,*

memeliharanya bagaikan biji mata,

seperti rajawali melindungi sarangnya,*

melayang-layang di atas anaknya,

membentangkan sayap-sayapnya,*

dan membawa anaknya di atas kepaknya.

Hanya Tuhan sendirilah yang membimbing umatNya,*

tiada dewa lain di sampingNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Muliakanlah Allah kita.

Antifon

Betapa mulia namaMu, ya Tuhan, di seluruh bumi.

Mazmur 8

Tuhan, Allah kami,*

betapa mulia namaMu di seluruh bumi!

KeagunganMu luhur mengatasi langit,†

mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagiMu,*

untuk membungkam musuh dan lawanMu.

Jika kupandang langitMu, karya jariMu,*

bulan dan bintang yang Kauciptakan:

Apakah manusia sehingga Kauperhatikan,*

siapakah dia sehingga Kaupelihara?

Kauciptakan dia hampir setara dengan Allah,*

Kaumahkotai dengan kemuliaan dan semarak.

Kauberi dia kuasa atas buatan tanganMu,*

segala-galanya Kautundukkan kepadanya.

Domba, sapi dan ternak semuanya,*

hewan di padang dan margasatwa;

burung di udara dan ikan dilaut,*

semuanya yang melintasi arus lautan.

Tuhan, Allah kami,*

betapa mulia namaMu di seluruh bumi!

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Betapa mulia namaMu, ya Tuhan, di seluruh bumi.

BACAAN SINGKAT

(2Kor 1,3-5)

Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belaskasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kita dalam segala penderitaan, sehingga kita sanggup menghibur semua orang yang ditimpa bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Sebab sebagaimana penderitaan Kristus melimpah dalam diri kita, demikian pula berlimpahlah penghiburan kita demi Kristus.

LAGU SINGKAT

P: Tuhanlah kekuatanku,* Aku hendak memuji Dia.

U: Tuhanlah kekuatanku,* Aku hendak memuji Dia.

P: Ia telah menyelamatkan daku.

U: Aku hendak memuji Dia.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh kudus.

U: Tuhanlah kekuatanku,* Aku hendak memuji Dia.

Ant.Kidung:

Sungguh, yang kurindukan telah kulihat; yang kuharapkan telah kupegang, di surga aku disatukan dengan Dia, sebab di dunia aku cinta padaNya dengan sepenuh hati.

KIDUNG ZAKARIA (Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Ant.Kidung:

Sungguh, yang kurindukan telah kulihat; yang kuharapkan telah kupegang, di surga aku disatukan dengan Dia, sebab di dunia aku cinta padaNya dengan sepenuh hati.

DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara, para martir telah wafat demi sabda Allah. Marilah kita memuji penebus kita, saksi yang setia, dan berkata:

U: Engkau telah menebus kami dalam darahMu.

P: Ya Tuhan, para martirMu rela mati untuk memberi kesaksian tentang iman mereka,* berikanlah kebebasan rohani kepada kami.

U: Engkau telah menebus kami dalam darahMu.

P: Para martirMu mengakui iman mereka sampai menumpahkan darahnya,* berilah kami kemurnian dan keteguhan iman.

U: Engkau telah menebus kami dalam darahMu.

P: Para martirMu mengikuti jejakMu dengan memanggul salib mereka,* semoga kami dengan berani menanggung kesukaran-kesukaran hidup.

U: Engkau telah menebus kami dalam darahMu.

P: Para martirMu membasuh pakaian mereka dalam darah Anakdomba,* semoga kami mengalahkan serangan hawa nafsu dan bujukan dosa.

U: Engkau telah menebus kami dalam darahMu.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, yang lemah dalam pandangan dunia Kaupilih untuk mempermalukan yang berkuasa. Hari ini kami kenangkan kesaksian santa Agnes, yang menyerahkan nyawa demi imannya. Semoga kamipun teguh dalam iman, dan tetap setia sampai mati. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: (+) Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

 

U: Amin.

========

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.