Home DOA BREVIR Brevir Siang, Kamis: 29 September 2016 Pesta S. Mikael, Bariel dan Rafael,...

Brevir Siang, Kamis: 29 September 2016 Pesta S. Mikael, Bariel dan Rafael, Malaikat Agung

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya

MADAH

Tuhan Allah mahaluhur

Hari dan malam Kauatur

Terang gelap bergiliran

Silih ganti berurutan.

Senja hari yang mendekat

Melambangkan akhir hayat

Yang bagi umat beriman

Membuka keabadian.

Kabulkanlah doa kami

Ya Allah Bapa surgawi

Bersama Putra dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Marilah kita memuji Tuhan, yang diluhurkan oleh para malaikat dengan seruan: Kudus, kudus, kudus.

Mazmur 118 (119),49-56

Ya Allah, ingatlah akan firmanMu kepadaku,*

firmanMu Kaujadikan pokok pengharapanku.

Inilah penghiburan dalam sengsaraku,*

bahwa janjiMu menghidupkan daku.

Orang sombong sangat mencemoohkan daku,*

namun aku tidak menyimpang dari perintahMu.

Aku ingat akan hukumMu yang berlaku sedari dulu,*

maka terhiburlah aku, ya Tuhan.

Aku gusar terhadap orang yang berdosa,*

yang tidak mempedulikan hukumMu.

HukumMu menjadi lagu pujian bagiku,*

di perantauanku.

Waktu malam aku menyebut-nyebut namaMu, ya Tuhan,*

dan aku tetap berpegang pada perintahMu.

Satu-satunya peganganku ialah,*

mematuhi titahMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Marilah kita memuji Tuhan, yang diluhurkan oleh para malaikat dengan seruan: Kudus, kudus, kudus.

Antifon

Hai para malaikat Tuhan, pujilah Tuhan selama-lamanya.

Mazmur 52 (53)

Orang dungu berpikir: Tidak ada Allah.†

Busuk dan jijik perbuatannya,*

tidak seorangpun yang berbuat baik.

Dari surga Allah memandang manusia,*

apakah ada orang arif yang mencari Allah.

Tetapi semuanya tersesat, semua telah bejat,*

tak ada yang berbuat baik, seorangpun tidak.

Tidak pernah sadarkah orang jahat,†

yang menelan habis umatKu seperti makanan,*

orang jahat yang tidak mau mengakui Allah?

Mereka dihinggapi ketakutan,*

sedang tiada yang menakutkan.

Mereka mengancam engkau,*

tetapi Allah menghancurkan mereka.

Mereka pasti dipermalukan,*

sebab Allah menolak mereka.

Siapakah dari Sion yang menyelamatkan Israel?†

Allah, Dia memulihkan nasib umatNya,*

sehingga Yakub bersorak-sorai, dan Israel bersukacita.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Hai para malaikat Tuhan, pujilah Tuhan selama-lamanya.

Antifon

Ya Tuhan yang kudus, semua malaikat di surga memuji Engkau sambil berseru: Engkau pantas dipuji, ya Allah.

II

Mazmur 53 (54),3-6.8-9

Allah, selamatkan daku demi namaMu,*

tolonglah aku dengan kuasaMu.

Dengarkanlah, ya Allah, permohonanku,*

perhatikanlah kata-kata mulutku.

Sebab orang angkuh menyerang aku,†

orang sombong mau mencabut nyawaku,*

tanpa mempedulikan Allah.

Namun Allah menjadi penolongku,*

Tuhanlah penopang hidupku.

Maka dengan rela aku mempersembahkan kurban,*

dan memuji kebaikanMu, ya Tuhan.

Sebab Tuhan melepaskan daku dari kesesakan,*

dan aku melihat musuhku direndahkan.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Ya Tuhan yang kudus, semua malaikat di surga memuji Engkau sambil berseru: Engkau pantas dipuji, ya Allah.

BACAAN SINGKAT

(Kej 23, 20-21a)

Aku mengutus malaikatKu di depanmu untuk melindungi engkau dan menghantarkan engkau ke tempat yang Kusediakan bagimu. Dengarlah perkataannya dan ikutilah dia.

P: Allah akan mengutus malaikatNya

U: Untuk menjaga engkau kemanapun engkau pergi.

DOA PENUTUP

Allah, pencipta alam semesta, tugas malaikat dan manusia Kaubagikan dengan bijaksana. Para malaikat tetap mengabdiMu dan mendampingi Engkau di surga. Moga-moga mereka juga melindungi hidup kita di dunia. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.

U: Syukur kepada Allah.

======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

 

 

 

Previous articleBrevir Pagi, Kamis: 29 September 2016 Pesta S. Mikael, Bariel dan Rafael, Malaikat Agung
Next articleDirgahayu Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui Kupang