Beranda DOA BREVIR Brevir Sore 1, Sabtu: 28 Mei 2016

Brevir Sore 1, Sabtu: 28 Mei 2016

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

O Tritunggal mahasuci

Yang luhur menguasai

Bumi langit seluruhnya

Dan semua penghuninya

Bapa Sumber karunia

Putra penebus dunia

Roh kudus ikatan cinta

Terbit dari keduanya

Semoga kami semua

Yang Kauangkat jadi putra

Hidup berbakti selalu

Memenuhi harapanMu

Perkenankanlah umatMu

Berbahagia selalu

Bernyanyi dengan gembira

Bersama seisi surga. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Dimuliakan Engkau, ya AllahTritunggal kudus, dari semula, sekarang dan selama-lamanya.

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*

pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan,*

sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat,*

terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*

kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*

yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*

untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu,*

dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*

di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*

dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Dimuliakan Engkau, ya AllahTritunggal kudus, dari semula, sekarang dan selama-lamanya.

Antifon

Terpujilah Tritunggal kudus, Allah satu yang tak terbagikan. Marilah kita meluhurkan Dia, sebab Ia berbelas kasih kepada kita.

Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*

pujilah Allahmu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*

Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,*

dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabdaNya ke bumi,*

dengan segera firmanNya berlari.

DiturunkanNya salju seperti bulu domba,*

dihamburkanNya embun beku bagaikan abu.

DilemparkanNya hujan es seperti kerikil,*

siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*

Ia menyuruh anginNya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firmanNya kepada Yakub,*

ketetapan dan hukumNya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*

hukum-hukumNya tidak mereka kenal.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Terpujilah Tritunggal kudus, Allah satu yang tak terbagikan. Marilah kita meluhurkan Dia, sebab Ia berbelas kasih kepada kita.

Antifon

Dipuji dan dihormatilah Bapa, Putera dan Roh kudus sepanjang segala masa.

Kidung Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+

yang telah memberkati kita dalam Kristus,*

dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi puteraNya,+

dengan perantaraan Yesus Kristus,*

karena kerelaan kehendakNya.

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia,+

yang dianugerahkanNya kepada kita,*

dalam Putera yang dikasihiNya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,+

yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*

menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+

Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,*

Sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,+

yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*

dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Dipuji dan dihormatilah Bapa, Putera dan Roh kudus sepanjang segala masa.

BACAAN SINGKAT

(Rom 11,33-36)

Betapa dalam dan kayanya kebijaksanaan dan pengetahuan Allah; betapa tak terselami keputusanNya, betapa tak terkira jalanNya. Siapakah yang dapat memahami pikiran Tuhan, siapakah pernah menjadi penasihatNya ? Atau siapakah yang memberi Allah sesuatu, sehingga berhak menuntut balasan dari padaNya ? sebab segala sesuatu berasal dari Allah, tercipta olehNya dan tertuju kepadaNya. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin

LAGU SINGKAT

P: Marilah kita memuji Bapa, Putera dan Roh kudus, *Selama-lamanya.

U: Marilah kita memuji Bapa, Putera dan Roh kudus, *Selama-lamanya.

P: Marilah menghormati dan memuliakan Allah kita.

U: Selama-lamanya

P: Kemuliaan.

U: Marilah kita memuji Bapa, Putera dan Roh kudus, *Selama-lamanya.

Antifon Kidung

Syukur kepadaMu, ya Allah. Syukur kepadaMu, ya Tritunggal kudus, Allah yang satu dan sejati, untuk selama-lamanya.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Syukur kepadaMu, ya Allah. Syukur kepadaMu, ya Tritunggal kudus, Allah yang satu dan sejati, untuk selama-lamanya.

DOA PERMOHONAN

Allah Bapa menghidupkan tubuh Kristus PuteraNya dengan perantara Roh kudus dan menjadikan Kristus sumber hidup bagi kita. Marilah kita menujukan kepada Allah Tritunggal lagu pujian ini :

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh kudus.

P: Bapa yang kekal dan kuasa, atas nama PuteraMu utuslah Roh kudus untuk menghibur Gereja,* supaya Ia memelihara GerejaMu dalam persatuan berdasarkan cinta kasih dan kebenaran sempurna.

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh kudus.

P: Ya Tuhan, utuslah pekerja-pekerja ke dalam panenMu, untuk mengajar segala bangsa dan membabtis mereka demi nama Bapa dan Putera dan Roh kudus,* dan untuk memperkuat mereka dalam iman.

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh kudus.

P: Ya Tuhan, tolonglah semua orang yang dianiaya karena nama PuteraMu,* sebab Kristus sendiri menjanjikan Roh kebenaran untuk berbicara kepada mereka itu.

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh kudus.

P: Bapa yang mahakuasa, semoga semua orang mengakui bahwa Engkau satu Allah bersama Putera dan Roh kudus,* supaya mereka percaya berharap dan cinta kepadaMu, Allah yang mahaesa.

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh kudus.

P: Allah, Bapa setiap mahluk yang hidupperkenankanlah saudara-saudara kami yang telah meninggal menikmati kemuliaan PuteraMu,* yang memerintah bersama Engkau dan Roh kudus untuk selama-lamanya.

U: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh kudus.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah Bapa dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh pengudus ke dunia Engkau telah menyatakan kepada kami misteri hidupMu yang maha agung. Semoga kami menghayati iman yang benar, mengakui tiga pribadi Ilahi yang mulia dan menyembah satu Allah yang kuasa.

Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.