Home DOA BREVIR Brevir Sore 2, Minggu: 05 November 2017, Pekan Biasa XXXI– O Pekan...

Brevir Sore 2, Minggu: 05 November 2017, Pekan Biasa XXXI– O Pekan III

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Pencipta cahaya mulya

Yang mengatur matahari

Pada awal masa purba

Kauciptakan langit bumi.

Pagi petang Kauhubungkan

Kauberi julukan hari

Senja sudah Kaudatangkan

T’rimalah pujian kami.

Kami sesal akan dosa

Ingin bersih dari noda

Agar dapat masuk surga

Mencapai pahala mulya.

Kabulkanlah doa kami

Ya Bapa yang baik hati

Bersama Putra dan rohMu

Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Tuhan berfiman kepada baginda: Duduklah di sini kananKu.

Mazmur 109 (110),1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*

sampai musuh musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu”.

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion,*

“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*

sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu”.

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal,*

“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya”.

Tuhan mendampingi baginda,*

pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*

agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Tuhan berfiman kepada baginda: Duduklah di sini kananKu.

Antifon

Perbuatan Allah yang agung pantas dikenang, Ia pengasih dan penyayang.

Mazmur 110 (111)

Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,*

dalam lingkungan orang jujur dan di tengah umat.

Agunglah karya Tuhan,*

layak diselidiki oleh orang yang mengaguminya.

Agung dan semarak karya Tuhan,*

keadilanNya tetap selamanya.

PerbuatanNya yang agung pantas dikenang,*

Tuhan itu pengasih dan penyayang.

Kepada orang takwa diberikanNya santapan,*

Ia selalu ingat akan perjanjianNya.

Kepada umatNya Ia membuktikan kekuasaanNya,*

dengan menganugerahinya milik pusaka para bangsa.

Adil dan benarlah karya tanganNya,*

segala titahNya teguh.

PerintahNya ditetapkan untuk selama-lamanya,*

diberikan dengan tulus dan jujur.

DianugerahkanNya keselamatan kepada umatNya,†

diikatNya perjanjian untuk selama-lamanya,*

kudus dan dahsyatlah namaNya.

Sikap yang takwa itu pangkal kebijaksanaan,†

besarlah ganjaran bagi orang yang berpegang padanya,*

terpujilah Tuhan selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Perbuatan Allah yang agung pantas dikenang, Ia pengasih dan penyayang.

Antifon

Tuhan, Allah kita yang mahakuasa, sudah menjadi raja.

Why 19,1-7

Alleluya.

Pokok keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan ialah Allah kita,*

karena benar dan adillah segala keputusanNya.

Alleluya.

Alleluya.

Pujilah Allah kita, hai sekalian hambaNya,*

semua yang takwa, baik kecil maupun besar.

Alleluya.

Alleluya.

Sebab Tuhan, Allah kita yang mahakuasa,*

sudah menjadi raja.

Alleluya.

Alleluya.

Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,*

marilah kita memuliakan Tuhan.

Alleluya.

Alleluya.

Hari pernikahan Anakdomba telah tiba,*

dan mempelaiNya sudah siap berhias.

Alleluya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Tuhan, Allah kita yang mahakuasa, sudah menjadi raja.

BACAAN SINGKAT

(1Ptr 1,3-5)

Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus! Sebab, oleh belaskasihanNya yang besar, Allah memberi kita kehidupan baru dengan membangkitkan Yesus Kristus dari alam maut. Kita diberi hidup penuh harapan untuk memperoleh warisan yang disimpan Allah bagimu; warisan mulia dan abadi yang tidak dapat binasa. Kuasa Allah telah memeliharamu dengan baik, sebab kamu percaya akan keselamatan, yang akan dinyatakan pada akhir zaman.

LAGU SINGKAT

P: Terpujilah Engkau, ya Tuhan,* Di angkasa raya.

U: Terpujilah Engkau, ya Tuhan,* Di angkasa raya.

P: KepadaMulah pujian selama segala abad.

U: Di angkasa raya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Terpujilah Engkau, ya Tuhan,* Di angkasa raya.

Antifon Kidung

Putera manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Putera manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.

DOA PERMOHONAN

Allah menciptakan dunia pada awal mula, menciptakannya kembali dengan penebusan dan tetap membaharuinya dalam cinta kasih. Maka hendaklah kita bersukacita dan berkata:

U: Lanjutkanlah karya cinta kasihMu, ya Tuhan.

P: Syukur padaMu, ya Allah, sebab kekuasaanMu Kauwahyukan dalam alam semesta,* dan bimbinganMu Kaunyatakan dalam peredaran zaman.

U: Lanjutkanlah karya cinta kasihMu, ya Tuhan.

P: Demi PuteraMu, pewarta damai dan pemenang di salib,* bebaskanlah kami dari ketakutan yang tak berasalan dan dari rasa putus asa.

U: Lanjutkanlah karya cinta kasihMu, ya Tuhan.

P: Bantulah semua orang yang mencari keadilan dan mencintai kejujuran,* sehingga mereka berusaha membangun dunia dalam damai sejati.

U: Lanjutkanlah karya cinta kasihMu, ya Tuhan.

P: Lindungilah orang yang tertindas, bebaskanlah orang yang tertawan, hiburkanlah orang yang berduka, puaskanlah orang yang lapar, kuatkanlah orang yang lemah,* dan tunjukkanlah kemenangan salib dalam setiap orang yang menderita.

U: Lanjutkanlah karya cinta kasihMu, ya Tuhan.

P: Engkau memuliakan dan membangkitkan PuteraMu setelah Ia wafat dan dimakamkan,* maka terimalah orang mati ke dalam kehidupan bersama Kristus.

U: Lanjutkanlah karya cinta kasihMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa dan maharahim, berkat rahmatMu umat beriman dapat mengabdi Engkau sepatutnya. Semoga kami menjalani hidup yang murni agar memperoleh kebahagiaan yang Kaujanjikan. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

=====

Previous articleBrevir Siang, Minggu: 05 November 2017 Pekan Biasa XXXI – O Pekan III
Next articleRenungan Harian, Senin: 06 November 2017, Luk. 14:12-14