Beranda DOA BREVIR Brevir Sore, Jumat: 27 Januari 2017, PEKAN BIASA III – O PEKAN...

Brevir Sore, Jumat: 27 Januari 2017, PEKAN BIASA III – O PEKAN III – HARI BIASA

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Yesus cahaya sejati

Yang bersinar dalam hati

Membawa keselamatan

Dan damai yang tahan zaman.

Engkau laksana pelita

Di tengah gelap gulita

Yang menjamin perjalanan

Agar mencapai tujuan.

Bila senja sudah tiba

Engkau tetap bercahaya

Menyinarkan kasih suci

Memancarkan cinta murni.

Terpujilah Kristus Tuhan

Yang rela menjadi kurban

Namun kini sudah jaya

Mulya untuk selamanya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Tuhan itu agung melebihi segala dewata.

Mazmur 134 (135) – I

Pujilah nama Tuhan,*

pujilah karya Tuhan.

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,*

di pelataran rumah Allah kita.

Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,*

bermazmurlah bagi namaNya, sebab nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diriNya,*

dan Israel sebagai milik pusakaNya

Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,*

bahwa Tuhan kita melebihi segala dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendakiNya,*

di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,†

memanahkan kilat yang menyertai hujan,*

menyuruh angin ke luar dari sumbernya.

Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,*

baik manusia maupun hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir,*

melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar,*

dan membunuh raja-raja yang kuat.

Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,*

dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,*

sebagai milik pusaka kepada Israel, umatNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Tuhan itu agung melebihi segala dewata.

Antifon

Hai kaum Israel, pujilah Tuhan, bermazmurlah bagi namaNya yang indah.

Mazmur 134 (135) – II

Ya Tuhan, namaMu kekal abadi,*

ya Tuhan, gelarMu berlaku turun-temurun

Sebab Tuhan membela hak umatNya,*

dan menaruh kasih sayang kepada para hambaNya.

Berhala kaum kafir perak dan emas belaka,*

buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,*

mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar,*

juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.

Yang membuat mereka akan sama nasibnya,*

dan juga semua yang percaya pada mereka.

Hai kaum Israel, pujilah Tuhan,*

hai kaum Harun, pujilah Tuhan.

Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan,*

hai semua orang takwa, pujilah Tuhan.

Terpujilah Tuhan yang tinggal di Sion,*

Tuhan yang diam di Yerusalem!

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Hai kaum Israel, pujilah Tuhan, bermazmurlah bagi namaNya yang indah.

Antifon

Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu, ya Tuhan.

Why 15,3-4

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*

ya Tuhan Allah yang mahakuasa

Adil dan benar segala tindakanMu,*

ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*

dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†

semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*

sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu, ya Tuhan.

BACAAN SINGKAT

(Yak 1,2-4)

Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, kalau kamu diuji dengan pelbagai godaan. Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan apa pun juga.

LAGU SINGKAT

P: Kristus telah mencintai dan menyucikan kita,* Dalam darahNya.

U: Kristus telah mencintai dan menyucikan kita,* Dalam darahNya.

P: Ia menjadikan kita raja dan imam bagi Allah.

U: Dalam darahNya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U: Kristus telah mencintai dan menyucikan kita,* Dalam darahNya.

Antifon Kidung

Tuhan telah menyambut kita, hamba-hambaNya, demi kasih sayangNya yang besar.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Tuhan telah menyambut kita, hamba-hambaNya, demi kasih sayangNya yang besar

DOA PERMOHONAN

Bapa telah menyerahkan Tuhan Yesus kepada kematian karena pelanggaran kita, dan membangkitkanNya demi penyelamatan kita. Maka marilah kita berdoa:

U: Kasihanilah umatMu, ya Tuhan Yesus.

P: Dengarkanlah, ya Tuhan, doa kami dan ampunilah kesalahan kami,* limpahilah kami dengan rahmat dan damai.

U: Kasihanilah umatMu, ya Tuhan Yesus.

P: Rasul Paulus berkata: “Ketika dosa bertambah, rahmat semakin melimpah”,* maka ampunilah kiranya dosa kami yang banyak itu.

U: Kasihanilah umatMu, ya Tuhan Yesus.

P: Kami memang sudah berdosa banyak, ya Tuhan, namun kami berharap kepada kemurahanMu yang tak terbatas,* ubahlah hati kami, supaya kami bertobat.

U: Kasihanilah umatMu, ya Tuhan Yesus.

P: Selamatkanlah umatMu, ya Tuhan, dari segala dosa,* supaya Engkau berkenan kepada kami.

U: Kasihanilah umatMu, ya Tuhan Yesus.

P: Engkau membuka pintu firdaus bagi penjahat yang mengakui Engkau sebagai penyelamat,* maka janganlah Kaututup pintu surga bagi kaum kerabat kami yang telah berpulang.

U: Kasihanilah umatMu, ya Tuhan Yesus.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Tuhan, Bapa yang kudus, Engkau telah menyerahkan Kristus PuteraMu sebagai tebusan bagi keselamatan kami. Semoga dalam kehidupan ini kami mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, supaya dikuatkan pula oleh kebangkitanNya. Sebab Dialah PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.