Home DOA BREVIR Brevir Sore, Jumat: 29 September 2017 PEKAN BIASA XXV – O PEKAN...

Brevir Sore, Jumat: 29 September 2017 PEKAN BIASA XXV – O PEKAN I PESTA SANTO MIKAEL, GABRIEL DAN RAFAEL, MALAIKAT AGUNG (P)

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Marilah kita mohon pada kristus

Semoga Ia berkenan mengutus

Mikael sakti agar mendampingi

Dan melindungi

Semoga juga Gabriel yang kuat

Diutus pula membawa selamat

Dan mengujungi rumah kita ini

Sepanjang hari

Rafael pula sangat di harapkan

Supaya tiba untuk menyembuhkan

Segala lara semua gangguan

Jiwa dan raga

Dimulyakanlah Bapa mahamurah

Bersama Putra penebus dunia

Roh Kudus pula penghibur Gereja

Slama-lamanya. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

KeagunganMu luhur mengatasi segala langit, ya Raja para malaikat.

Mazmur 8

Tuhan, Allah kami,*

betapa mulia namaMu di seluruh bumi!

KeagunganMu luhur mengatasi langit,+

mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagiMu,*

untuk membungkam musuh dan lawanMu.

Jika kupandang langitMu, karya jariMu,*

bulan dan bintang yang Kauciptakan:

Apakah manusia sehingga Kauperhatikan,*

siapakah dia sehingga Kaupelihara?

Kauciptakan dia hampir setara dengan Allah,*

Kaumahkotai dengan kemuliaan dan semarak.

Kauberi dia kuasa atas buatan tanganMu,*

segala-galanya Kautundukkan kepadanya.

Domba, sapi dan ternak semuanya,*

hewan di padang dan margasatwa;

burung di udara dan ikan dilaut,*

semuanya yang melintasi arus lautan.

Tuhan, Allah kami,*

betapa mulia namaMu di seluruh bumi!

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

KeagunganMu luhur mengatasi segala langit, ya Raja para malaikat.

Antifon

Aku bermazmur bagiMu di hadapan para malaikat, ya Allahku.

Mazmur 137 (138)

Ya Tuhan, aku bersyukur kepadaMu dengan segenap hati,*

aku bermazmur bagiMu di hadapan para malaikat.

Aku bersujud ke arah rumahMu yang kudus,*

dan aku memuji namaMu.

Karena kasih dan kesetiaanMu,*

Engkau mengagungkan nama dan janjiMu, melebihi segala sesuatu.

Di kala aku berseru, Engkau mendengarkan aku,*

Engkau menambah kekuatan batinku.

Semua raja di bumi akan memuji Engkau, ya Tuhan,*

bila mereka mendengar sabdaMu.

Mereka akan memuliakan kedaulatan Tuhan,*

“Betapa agunglah kemuliaan Tuhan”.

Meskipun Tuhan mahaagung, Ia memperhatikan orang hina,*

meskipun mahatinggi, Ia sudi mendengarkan daku.

Bila aku berada dalam kesesakan,*

peliharalah hidupku terhadap amarah musuh.

Ulurkanlah tanganMu dan selamatkan daku,*

belalah aku seumur hidupku.

Kasih setiaMu, ya Tuhan, tetap selama-lamanya,*

karya tanganMu takkan gagal.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Aku bermazmur bagiMu di hadapan para malaikat, ya Allahku.

Antifon

Kulihat Anakdomba di atas takhta seperti tersembelih, dan kudengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta.

Kol 1,12-20

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan dan yang pertama bangkit dari alam maut

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,+

yang membuat kita layak mendapat bagian,*

dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan,*

dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,*

yaitu pengampunan dosa.

Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan yang tak kelihatan,*

Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,*

baik di angkasa maupun di bumi;

Baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,*

singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,+

Ia mendahului segala sesuatu,*

dan segala sesuatu ada dalam Dia.

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja;+

Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,*

supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,+

dan dengan perantaraan Kristus,*

Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya.

Baik yang di bumi maupun di angkasa,*

segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

Antifon

Kulihat Anakdomba di atas takhta seperti tersembelih, dan kudengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta.

BACAAN SINGKAT

(Why 1, 4b-5)

Rahmat dan kesejahteraan bagi kamu sekalian dari Allah yang ada sekarang, dahulu dan di masa mendatang; dan dari ketujuh roh yang berdiri di hadapan takhtaNya; dan dari Yesus Kristus, saksi Allah yang setia, yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan yang berkuasa atas semua raja di bumi ini. Ia mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa dengan darahNya.

LAGU SINGKAT

P: Asap harum mewangi membumbung,* kehadapan Tuhan.

U: Asap harum mewangi membumbung,* kehadapan Tuhan.

P: Dari tangan malaikat

U: Ke hadapan Tuhan

P: Kemuliaan Kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Asap harum mewangi membumbung,* kehadapan Tuhan.

Antifon Kidung

Malaikat Gabriel berkata kepada Maria: Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang Putra, yang harus kau namai Yesus.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Malaikat Gabriel berkata kepada Maria: Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang Putra, yang harus kau namai Yesus.

DOA PERMOHONAN

Para malaikat selalu melaksanakan kehendak Bapa di surga. Marilah kita semaki rela mendengarkan sabda Allah dan berdoa:

U: Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Semoga doa kami membumbung ke hadapanMu, ya Tuhan,* seperti asap dupa yang harum mewangi

Semoga malaikatMu yang kudus kauutus kepada kami,* untuk menghantarkan persembahan kami ke hadapan hadiratMu.

Semoga bersama para malaikat, kami mewartakan kemuliaan Allah di surga,* dan damai di antara umat manusia di bumi.

Semoga kami pada akhir hidup ini disongsong oleh para malaikat,* dan dibimbing ke tanah air surgawi.

Semoga panglima Santo Mikael menyambut arwah orang beriman,* dan menghantarkan mereka ke dalam cahaya abadi.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah, pencipta alam semesta, tugas malaikat dan manusia Kaubagikan dengan bijaksana. Para malaikat tetap mengabdiMu dan mendampingi Engkau di surga. Moga-moga mereka juga melindungi hidup kita di dunia. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

Sumber: Ibadat Harian Komisi Liturgi KWI