Home DOA BREVIR Brevir Sore, Rabu, 04 Januari 2017, O PEKAN II-Hari Biasa Masa Natal

Brevir Sore, Rabu, 04 Januari 2017, O PEKAN II-Hari Biasa Masa Natal

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Yesus Putra tunggal Bapa

Yang menebus manusia

Sudah lahir dari dulu

Sebelum adanya waktu.

Engkaulah cahaya Bapa

Harapan kami semua

Dengarkanlah doa kami

Yang kami panjatkan ini.

Untuk membebaskan kami

Engkau merendahkan diri

Lahir dari perawan murni

Tak berdaya bagai bayi.

Mulialah Engkau ya Tuhan

Yang lahir dari perawan

Serta Bapa dan Roh suci

Mulialah kekal abadi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Marilah kita menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Allah kita yang mahaagung.

Mazmur 61 (62)

Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang,*

sebab dari padaNyalah keselamatanku.

Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku,*

Dialah penyokongku, aku takkan goyah.

Berapa lamakah kamu masih menyerbu manusia lemah,*

bersama-sama mencoba meruntuhkannya!

Seperti menyerang dinding yang miring,*

menggempur tembok yang mau roboh!

Rencana mereka tipuan belaka,*

mereka suka akan dusta.

Dengan mulut, mereka memberkati,*

tetapi dalam hati, mereka mengutuki.

Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang,*

dan padaNyalah segala harapanku.

Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku,*

Dialah penyokongku, aku takkan goyah.

Pada Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku,*

Dialah kekuatan dan tempat perlindunganku.

Percayalah kepadaNya selalu, hai umatku,†

curahkanlah isi hatimu di hadapanNya,*

Dialah perlindungan kita.

Hanya angin belaka, anak-anak Adam,*

kehampaan semata, anak-anak manusia.

Bila ditimbang, neraca terjungkit ke atas,*

berat mereka bersama lebih ringan dari pada angin.

Jangan menaruh harapan pada pemerasan,*

jangan menggantungkan diri pada perampasan.

Apabila harta milikmu bertambah,*

janganlah hatimu melekat kepadanya.

Tuhanlah sumber kekuatan dan kasih setia,*

Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Marilah kita menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Allah kita yang mahaagung.

Antifon

Semoga wajah Allah berseri-seri, semoga Allah memberkati kita.

Mazmur 66 (67)

Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita,*

semoga wajahNya berseri-seri kepada kita.

Ya Allah, semoga karyaMu dikenal di bumi,*

dan keselamatanMu di antara segala bangsa.

Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,*

hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Hendaknya segala bangsa bersorak gembira,†

sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil,*

dan menuntun segala bangsa di bumi.

Hendaknya segala bangsa memuji Engkau,*

hendaknya memuji Engkau segala bangsa.

Tanah telah memberi hasilnya,*

sebab Tuhan, Allah kita, telah memberkati kita.

Semoga Allah tetap memberkati kita,*

semoga seluruh bumi menjadi takwa.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Semoga wajah Allah berseri-seri, semoga Allah memberkati kita.

Antifon

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.

Kol 1,12-20

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,†

yang membuat kita layak mendapat bagian,*

dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan,*

dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,*

yaitu pengampunan dosa.

Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan yang tak kelihatan,*

Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,*

baik di angkasa maupun di bumi;

Baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,*

singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,†

Ia mendahului segala sesuatu,*

dan segala sesuatu ada dalam Dia.

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja,†

Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,*

supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,†

dan dengan perantaraan Kristus,*

Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya.

Baik yang di bumi maupun di angkasa,*

segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia.

BACAAN SINGKAT

(Kol 1:13-15)

Allah telah merebut kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih. Dalam Kristus, kita mendapat penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan Yang tak kelihatan, Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

LAGU SINGKAT

P: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya.

U: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya.

P: Dan tinggal di antara kita.

U: Alleluya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya.

Antifon Kidung

Aku berasal dari Bapa dan datang ke dunia. Aku datang bukan atas namaKu sendiri, melainkan BapaKu yang mengutus Aku.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Aku berasal dari Bapa dan datang ke dunia. Aku datang bukan atas namaKu sendiri, melainkan BapaKu yang mengutus Aku.

DOA PERMOHONAN

Sabda Allah telah datang untuk mencampakkan segala dosa kita ke dalam laut. Berdasarkan kepastian ini marilah kita memuji Dia dan berdoa:

U: Nyatakanlah belaskasihanMu, ya Tuhan.

P: Imam abadi, Engkau telah datang ke dunia untuk beribadat secara sempurna di hadapan Bapa,* semoga kami semua ikut serta dalam ibadat itu di tengah umatMu.

U: Nyatakanlah belaskasihanMu, ya Tuhan.

P: Penyembuh jiwa dan raga, Engkau datang untuk mengunjungi kami yang lemah ini,* kuatkan dan pulihkanlah orang-orang sakit.

U: Nyatakanlah belaskasihanMu, ya Tuhan.

P: Dengan kelahiranMu Engkau telah menggembirakan semua orang,* tolonglah orang yang papa dan melarat, agar mereka bergembira dalam Engkau.

U: Nyatakanlah belaskasihanMu, ya Tuhan.

P: Raja perkasa, Engkau telah mematahkan belenggu perbudakan dosa,* bebaskanlah orang yang terbelenggu, dan hiburkanlah orang yang tertawan.

U: Nyatakanlah belaskasihanMu, ya Tuhan.

P: Dengan kedatanganMu Engkau menjadi pintu surga yang terbuka lebar,* izinkanlah orang mati masuk ke surga melalui Engkau.

U: Nyatakanlah belaskasihanMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, Kristus telah datang sebagai cahaya untuk menebus manusia. Semoga cahayaMu itu senantiasa bersinar dalam hati kami. Sebab Dialah PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

=====

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Previous articleBrevir Siang, Rabu, 04 Januari 2017, O PEKAN II-Hari Biasa Masa Natal
Next articleRenungan Harian, Kamis: 05 Januari 2017, Yoh.1:43-51