Home DOA BREVIR Brevir Sore, Selasa: 28 Februari 2017 PEKAN BIASA VIII – O...

Brevir Sore, Selasa: 28 Februari 2017 PEKAN BIASA VIII – O PEKAN IV – HARI BIASA

 

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Bapa yang mahakuasa

Senja hari sudah tiba

Dengarkanlah madah kami

Pengungkapan isi hati

Hati dan suara kami

Bersatu padu memuji

Cinta kami kepadaMu

Tetaplah teguh selalu

Bila malam jadi gelap

Jangan iman hilang lenyap

S’moga malam diterangi

Sinar iman yang sejati

Kabulkanlah doa kami

Ya Bapa yang baik hati

Bersama Putra dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Sekiranya aku sampai melupakan dikau, Yerusalem, biarlah tangan kananku dipotong.

Mazmur 136 (137),1-6

Di tepi sungai Babel kami duduk menangis,*

apabila teringat akan Sion.

Pada pohon gandarusa di tanah itu,*

kami gantungkan kecapi kami.

Di sana orang yang menawan kami,*

menyuruh kami menyanyikan lagu.

Orang yang memperbudak kami ,†

meminta lagu gembira,*

“Nyanyikanlah bagi kami lagu Sion!”

Bagaimana mungkin kami menyanyikan lagu Tuhan,*

di tanah asing?

Sekiranya aku sampai melupakan dikau, Yerusalem,*

biarlah tangan kananku dipotong.

Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku,*

sekiranya aku tidak ingat akan dikau;

sekiranya akut tidak menjujung Yerusalem,*

menjadi mahkota sukacitaku.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Sekiranya aku sampai melupakan dikau, Yerusalem, biarlah tangan kananku dipotong.

Antifon

Aku bermazmur bagiMu di hadapan para malaikat, ya Allahku.

Mazmur 137 (138)

Ya Tuhan, aku bersyukur kepadaMu dengan segenap hati,*

aku bermazmur bagiMu di hadapan para malaikat.

Aku bersujud ke arah rumahMu yang kudus,*

dan aku memuji namaMu.

Karena kasih dan kesetiaanMu,*

Engkau mengagungkan nama dan janjiMu, melebihi segala sesuatu.

Di kala aku berseru, Engkau mendengarkan aku,*

Engkau menambah kekuatan batinku.

Semua raja di bumi akan memuji Engkau, ya Tuhan,*

bila mereka mendengar sabdaMu.

Mereka akan memuliakan kedaulatan Tuhan,*

“Betapa agunglah kemuliaan Tuhan”.

Meskipun Tuhan mahaagung, Ia memperhatikan orang hina,*

meskipun mahatinggi, Ia sudi mendengarkan daku.

Bila aku berada dalam kesesakan,*

peliharalah hidupku terhadap amarah musuh.

Ulurkanlah tanganMu dan selamatkan daku,*

belalah aku seumur hidupku.

Kasih setiaMu, ya Tuhan, tetap selama-lamanya,*

karya tanganMu takkan gagal.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Aku bermazmur bagiMu di hadapan para malaikat, ya Allahku.

Antifon

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

Why 4,11; 5,9.10-12

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*

Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu,*

dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab,*

dan membuka ketujuh meterainya

Sebab Engkau telah disembelih,†

dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah,*

dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami,†

martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*

dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu,†

menerima kuasa dan kekayaan,*

hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu menerima kemuliaan dan hormat.

BACAAN SINGKAT

(Kol 3,16)

Semoga sabda Kristus berakar dan bertumbuh subur dalam hatimu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasihati dengan bijaksana. Lagukanlah mazmur dan madah pujian bagi Allah, terdorong oleh rahmat Roh kudus.

LAGU SINGKAT

P: Engkau telah melimpahi aku dengan kegembiraan,* Di hadapan wajahMu, ya Tuhan.

U: Engkau telah melimpahi aku dengan kegembiraan,* Di hadapan wajahMu, ya Tuhan.

P: Tangan kananMu menyediakan kebahagiaan sempurna.

U: Di hadapan wajahMu, ya Tuhan.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera da Roh Kudus.

U: Engkau telah melimpahi aku dengan kegembiraan,* Di hadapan wajahMu, ya Tuhan.

Antifon Kidung

Kerjakanlah perbuatan besar bagi kami, ya Tuhan, karena Engkau mahakuasa, dan kuduslah namaMu.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Kerjakanlah perbuatan besar bagi kami, ya Tuhan, karena Engkau mahakuasa, dan kuduslah namaMu.

DOA PERMOHONAN

Kristus tetap menguatkan dan meneguhkan umatNya. Marilah kita meluhurkan Dia dan dengan segenap hati berdoa:

U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, yang kami puji.

P: Kristus, kekuatan kami, berikanlah iman dan ketabahan hati kepada setiap orang yang percaya kepadaMu,* sebab Engkau telah memanggil kami semua kepada kebenaranMu.

U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, yang kami puji

P: Tuhan, bimbinglah semua orang yang memegang tampuk pemerintahan,* agar mereka bertindak seturut keinginan hatiMu dan memimpin kami dalam damai.

U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, yang kami puji

P: Engkau telah memuaskan orang banyak dengan roti,* maka ajarlah kami untuk membagi milik kami sendiri dengan orang yang lapar.

U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, yang kami puji

P: Semoga para pemimpin negara tidak memperhatikan hanya kepentingan negaranya sendiri,* tetapi menaruh perhatian terhadap kepentingan seluruh umat manusia.

U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, yang kami puji

P: Berikanlah kiranya kebangkitan dan kebahagiaan kepada saudara-saudara kami yang telah meninggal,* bila Engkau datang kelak untuk dimuliakan dalam semua orang beriman.

U: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, yang kami puji

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Tuhan yang mahamurah, kami berdoa di hadapan hadiratMu dan mohon dengan bersembah sujud, semoga ucapan bibir kami ini tetap kami renungkan dalam hati. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

Previous articleRosario Pertama Seorang Pastor Evangelis
Next articlePuasa dan Pantang Orang Katolik