Home DOA BREVIR Ibadat Sore: Sabtu, 30 Desember 2017 O PEKAN I – HARI KEENAM...

Ibadat Sore: Sabtu, 30 Desember 2017 O PEKAN I – HARI KEENAM DALAM OKTAF NATAL (Putih) Ibadat Sore I: Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, Yusuf

IBADAT SORE

PEMBUKAAN
P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Alleluya.

MADAH

Yesus, cahaya ilahi,
Pujaan surga dan bumi
Engkau lahir bagai bayi
Dalam keluarga suci.

O Maria penuh rahmat
Kautimang juru selamat
Yang kaucium dan kaupangku
Dengan hati yang terharu.

Santo Yusuf yang bahagya
Engkau keturunan raja
Sebutan manis “ayahKu”
Kautrima dari Yesusmu.

Yesus yang patuh dan setya
Kepada ayah dan bunda
Mulya dengan Allah Bapa
Dan Roh kudus selamanya. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon
Yakub menurunkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*
pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan,*
sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat,*
terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*
kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*
yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*
untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu ,*
dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*
di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*
dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon
Yakub menurunkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.

Antifon
Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai isteri. Sebab buah kandungannya itu berasal dari Roh kudus.

Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*
pujilah Allahmu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*
Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,*
dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabdaNya ke bumi,*
dengan segera firmanNya berlari.

DiturunkanNya salju seperti bulu domba,*
dihamburkanNya embun beku bagaikan abu.

DilemparkanNya hujan es seperti kerikil,*
siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*
Ia menyuruh anginNya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firmanNya kepada Yakub,*
ketetapan dan hukumNya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*
hukum-hukumNya tidak mereka kenal.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon
Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai isteri. Sebab buah kandungannya itu berasal dari Roh kudus.

Antifon
Para gembala segera berangkat dan menemukan Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di palungan.

Kidung Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†
yang telah memberkati kita dalam Kristus,*
dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,†
sebelum menciptakan jagat raya,*
supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi puteraNya,†
dengan perantaraan Yesus Kristus,*
karena kerelaan kehendakNya.

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia,†
yang dianugerahkanNya kepada kita,*
dalam Putera yang dikasihiNya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,†
yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*
menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,†
Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,*
Sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,†
yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*
dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon
Para gembala segera berangkat dan menemukan Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di palungan.

BACAAN SINGKAT
2 Kor 8,9
Kamu tahu akan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus: Ia telah menjadi miskin demi kamu, sekalipun Ia kaya, agar kamu menjadi kaya berkat kemiskinanNya.

LAGU SINGKAT
P: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya.
U: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya.
P: Dan tinggal di antara kita.
U: Alleluya.
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U: Sabda menjadi manusia lemah,* Alleluya, alleluya.

Antifon Kidung
Anak Yesus tinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuaNya. Mereka sangka Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan, maka mereka mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan.

KIDUNG MARIA
(Luk 1,46-5)
Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung
Anak Yesus tinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuaNya. Mereka sangka Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan, maka mereka mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan.

DOA PERMOHONAN
Kristus, Putera Allah yang hidup, telah berkenan menjadi anggota keluarga umat manusia. Marilah kita menyembah Dia:
U: Engkaulah teladan dan penebus kami, ya Tuhan.

Kristus, Engkau taat kepada Maria dan Yusuf, * ajarkanlah kepada kami ketaatan dan hormat terhadap para pemimpin kami.

Engkau mencintai orang tuaMu, dan Engkau dikasihi oleh mereka, * peliharalah semua rumah tangga dalam damai dan kerukunan.

Engkau selalu memperjuangkan kepentingan BapaMu di surga, * semoga Allah dihormati dalam setiap rumah tangga.

Kristus, orang tuaMu cemas hati mencari Engkau selama tiga hari di Yerusalem, * semoga kami pertama-tama mencari kerajaan Allah.

Kristus, Engkau telah mengikutsertakan Maria dan Yusuf dalam kemuliaanMu di surga, * terimalah orang-orang yang telah meninggal, dalam keluarga BapaMu di surga bahagia.

BAPA KAMI
Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP
Bapa yang kekal, Engkau telah berkenan memberi kami teladan hidup keluarga kudus. Bantulah rumah tangga kami semua untuk meniru kebajikan hidup mereka dalam ikatan cinta. Semoga kelak kami menikmati kebahagiaan kekal sebagai anggota keluargaMu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP
P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U: Amin.

=====

Sumber:
IBADAT HARIAN
KOMISI LITURGI KWI