Home Jendela Alkitab Harian Bacaan, Mazmur Tanggapan dan Renungan Harian Katolik: Senin, 01 Juli 2019

Bacaan, Mazmur Tanggapan dan Renungan Harian Katolik: Senin, 01 Juli 2019

Sumber: http://catholikblog.blogspot.com

Bacaan Pertama Kej 18:16-33

Setelah Abraham diberi janji oleh Tuhan, maka berangkatlah ketiga tamunya.  Mereka mengarahkan pandangannya ke Sodom, dan Abraham mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, “Apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang akan Kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab Aku telah memilih dia, supaya ia memerintahkan kepada anak-anak dan keturunannya, agar tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan agar Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan-Nya kepadanya.” Maka bersabdalah Tuhan, “Sesungguhnya, banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah Aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada-Ku atau tidak; Aku hendak mengetahuinya.” Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, “Apakah Engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang jahat? Bagaimana sekiranya ada lima puluh orang benar dalam kota itu? Apakah Engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah Engkau mengampuninya demi kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripada-Mu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang jahat, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang jahat! Jauhkanlah kiranya yang demikian daripada-Mu! Masakan Hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?”

Tuhan bersabda, “Jika Kudapati lima puluh orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka.” Abraham menyahut, “Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu?” Tuhan bersabda, “Aku takkan memusnahkannya, jika Kudapati empat puluh lima di sana.” Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, “Sekiranya empat puluh didapati di sana?” Sabda Tuhan, “Aku takkan berbuat demikian demi yang empat puluh itu.” Kata Abraham, “Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya tiga puluh didapati di sana?” Sabda Tuhan, “Aku takkan berbuat demikian jika Kudapati tiga puluh di sana.” Kata Abraham lagi, “Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua puluh didapati di sana?” Sabda Tuhan,”Aku takkan memusnahkannya demi yang dua puluh itu.” Kata Abraham, “Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya sepuluh didapati di sana?” Jawab Tuhan,”Aku takkan memusnahkannya demi yang sepuluh itu.” Lalu pergilah Tuhan, setelah Ia selesai bersabda kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya.

Demikianlah sabda Tuhan.

Mazmur Tanggapan Mzm 103:1-2.3-4.8-9.10-11;R:8a

Tuhan itu pengasih dan penyayang.

  • Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku! Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikan-Nya!
  • Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu! Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat!
  • Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus menerus Ia murka, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam.
  • Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia!

Bait Pengantar Injil Mzm 95:8ab

Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan.

Bacaan Injil Mat 8:18-22

Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada-Nya, “Guru, aku akan mengikuti Engkau, ke mana saja Engkau pergi.” Yesus berkata kepadanya, “Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya.” Seorang lain, yaitu salah seorang murid-Nya, berkata kepada-Nya, “Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku.” Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Ikutilah Aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka.”

Demikianlah Injil Tuhan.

Renungan

Panggilan untuk mengikuti Yesus merupakan sebuah misteri. Kadang sulit dipahami bahkan rumit diterima secara akal budi. Begitu juga panggilan menjadi imam dan biarawan/ti. Betapa tidak, dari masa ke masa, tetap saja ada orang yang mau memberikan dirinya seumur hidup untuk mengikuti cara hidup Yesus, yakni mengabdi Tuhan dan melayani umat manusia.

Demikian penginjil Matius menegaskan adanya dimensi ilahi dari panggilan, yang tidak semata-mata merupakan upaya manusiawi. Maka, ketika ada yang berinisiatif untuk mengikuti Yesus, Ia malah menentangnya; “Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala”. Terhadap mereka yang ingin mengikuti-Nya tetapi menunda-nunda dan menoleh ke belakang, Yesus mengingatkan; “Biarkan orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau, ikutilah Aku”. Luar biasa! Panggilan tampaknya merupakan upaya untuk merelakan segala yang lain untuk kemudian mengikat diri hanya kepada Allah dan kehendak-Nya. Memang tampak aneh, tetapi justru dari orang-orang yang “aneh” menurut penilaian dunia inilah, kita menemukan pihak yang mau membantu/ mendukung keselamatan dan kebahagiaan orang banyak. Iman, pekerjaan, pelayanan, dan tindakan mereka sehari-hari menjadi kesaksian akan sukacita yang datang dari Allah.

Ya Bapa yang penuh kasih sayang, Engkaulah sumber panggilan dan perutusanku dalam mengikuti Yesus Putra-Mu. Ajarilah aku untuk selalu bersyukur kepada-Mu atas panggilan, perutusan, dan pelayanan para imam dan biarawan/ti. Kuatkanlah dan teguhkanlah panggilan mereka, agar mereka tetap tekun dan setia melayani dengan tulus dan penuh sukacita. Amin.

Sumber renungan: Ziarah Batin 2019, OBOR Indonesia

Previous articleSanto Ladislaus : 30 Juni
Next articleSanto Junipero Serra : 01 Juli