Home DOA BREVIR Brevir Pagi, Kamis: 09 Juni 2016

Brevir Pagi, Kamis: 09 Juni 2016

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambamu.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U: Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya

MADAH

Yesus Putra tunggal Bapa

Yang menebus manusia

Sudah lahir dari dulu

Sebelum adanya waktu

Engkaulah cahaya Bapa

Harapan kami semua

Dengarkanlah doa kami

Yang kami panjatkan ini

Untuk membebaskan kami

Engkau merendahkan diri

Lahir dari Perawan murni

Tak berdaya bagai bayi.

Mulyalah Engkau ya Tuhan

Yang lahir dari Perawan

Serta Bapa dan Roh suci

Mulyalah kekal abadi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon 1

Raja damai sangat mulia, seluruh muka bumi ingin melihat dia.

Mazmur 144:1-10          Mohon kemenangan dan perdamaian

Tangan Kristus telah diajar bertempur tatkala mengalahkan dunia; sebab Ia bersabda: “Aku telah mengalahkan dunia” (St. Hilarius)

I

Terpujilah Tuhan, pelindungku, *

yang mengajar tanganku bertempur dan lenganku berperang.

Dialah pengasih dan pembelaku, *

Dialah benteng dan pembebasku.

Dialah panglimaku, pada-Nya aku berharap, *

Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku.

Ya Tuhan, apakah manusia, sehingga kauperhatikan, *

siapakah dia, sehingga Kaupelihara?

Manusia sesungguhnya angin belaka, *

hari-hari hidupnya laksana bayang berlalu.

Ya Tuhan, bungkukkanlah langit-Mu dan turunlah, *

sentuhlah gunung-gemunung hingga berasap.

Lontarkanlah kilat-Mu dan cerai-beraikanlah musuh, *

lepaskanlah panah-Mu dan kacau-balaukan mereka.

Ulurkanlah tangan-Mu dari surga, †

tariklah dan lepaskan daku dari banjir, *

dan dari tangan orang asing.

Mereka membualkan fitnah dan dusta, *

dan mengangkat tangan untuk bersumpah palsu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 1

Raja damai sangat mulia, seluruh muka bumi ingin melihat dia.

Antifon 2

Tuhan mengutus Sabda-Nya ke dunia, cepatlah Firman-Nya berlari.

II

Ya Allah, aku hendak melagukan nyanyian bagi-Mu, *

dan bermazmur bagi-Mu dengan iringan kecapi.

Sebab Engkaulah yang memberi kemenangan kepada raja-raja-Mu, *

Engkaulah yang membebaskan Daud, hamba-Mu.

Luputkanlah aku dari pedang orang jahat, *

lepaskanlah aku dari tangan orang asing.

Mereka membualkan fitnah dan dusta, *

dan mengangkat tangan untuk bersumpah palsu.

Semoga para pemuda kita diberkati, *

tumbuh gagah bagaikan  pohon pada masa mudanya.

Semoga para pemudi kita langsing bagaikan tiang berukir, *

bagaikan tiang hiasan istana.

Semoga lumbung kita penuh, *

berlimpahkan hasil bumi beraneka ragam.

Semoga domba kita berkembang biak beribu-ribu, †

bahkan berjuta-juta di padang kita, *

semoga ternak kita segar dan makmur semuanya.

Semoga tiada serbuan, tiada juga pembuangan, *

semoga tiada ratap tangis di kampung halaman kita.

Berbahagialah bangsa yang demikian adanya, *

berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 2

Tuhan mengutus Sabda-Nya ke dunia, cepatlah Firman-Nya berlari.

Antifon 3

Sabda Ilahi yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman, hari ini menghampakan diri dan menjadi manusia untuk kita.

Kidung Why 11:17-18; 12:10b-12a          Pengadilan Allah

Kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan, *

Allah Yang Mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaan-Mu yang besar, *

dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah, †

maka tibalah kemurkaan-Mu, *

dan tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hamba-Mu, †

yaitu para nabi, para kudus dan semua orang takwa, *

baik yang kecil maupun yang besar.

Sekarang telah tiba keselamatan, †

kekuatan dan pemerintahan Allah kita, *

telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi-Nya.

Karena si pendakwa saudara-saudara kita telah dijatuhkan, *

yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anak Domba, *

dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya, *

oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 3

Sabda Ilahi yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman, hari ini menghampakan diri dan menjadi manusia untuk kita.

BACAAN PERTAMA

Galatia 4:4-5

Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Putra-Nya, yang lahir dari seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat; supaya mereka semua yang tunduk pada hukum itu, dibebaskan oleh-Nya dan diangkat menjadi anak Allah.

BACAAN KEDUA

Dari khotbah St. Yohanes Krisostomus, “Kelahiran Putra Maria.”

(Orientalia Christiana, vol.32 [1966])

Percayalah pada apa yang kami katakan tentang Perawan Suci, dan jangan ragu-ragu mengakui dia sekaligus sebagai hamba dan Bunda Allah, sekaligus sebagai perawan dan ibu. Wanita ini sungguh seorang hamba selaku makhluk yang diciptakan oleh Dia yang lahir dari dia; ia sungguh Bunda Allah sejauh dari wanita ini Allah lahir sebagai manusia lemah. Ia seorang perawan sebab ia tidak mengandung akibat benih seorang laki-laki; ia seorang ibu sebab ia melahirkan dan menjadi Ibu dari Dia yang sebelum segala abad berasal dari Bapa.

Oleh karena itu, dia adalah Ibu dari Tuhan segala malaikat dan Ibu kita, dari dia Putra Allah menerima tubuh manusia dan dalam tubuh itu ia menyetujui untuk disalibkan. Apakah anda ingin tahu berapa jauh Perawan Suci melampaui para kudus di surga? Kalau begitu, berilah aku perhatianmu. Mereka menyelubungi wajahnya karena mereka melayang sambil takut dan gemetar, namun wanita ini mempersembahkan umat manusia kepada Allah, dan melalui wanita ini kita memperoleh pengampunan atas dosa kita. Ia melahirkan Dia yang dipuji-puji oleh para malaikat ketika mereka datang penuh hormat untuk menghadiri kelahiran-Nya. Kemuliaan kepada Allah di surga dan di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya.

LAGU SINGKAT

Sesudah kelahiran Putramu, engkau tetap perawan.

— Sesudah kelahiran Putramu, engkau tetap perawan.

Bunda Allah, doakanlah kami;

— engkau tetap perawan.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

— Sesudah kelahiran Putramu, engkau tetap perawan.

KIDUNG MARIA

Luk 1:46-55

Antifon

Bila matahari terbit, kamu akan melihat raja para raja turun dari Bapa, bagaikan pengantin meninggalkan peraduannya.

Hatiku bersukaria karena Allah.

Aku mengagungkan Tuhan, *

hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku, *

hamba-Nya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut yang bahagia, *

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa, *

kuduslah nama-Nya.

Kasih sayang-Nya turun-temurun, *

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tangan-Nya, *

dicerai-beraikan-Nya orang yang angku hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta, *

yang hina dina diangkat-Nya.

Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan, *

orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janji-Nya kepada leluhur kita, *

Allah telah menolong Israel hamba-Nya.

Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya, *

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,

seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Bila matahari terbit, kamu akan melihat raja para raja turun dari Bapa, bagaikan pengantin meninggalkan peraduannya.

DOA PERMOHONAN

Pada kelahiran Kristus para malaikat memaklumkan damai kepada dunia. Marilah berdoa:

Semoga kelahiran-Mu mendatangkan damai.

Ya Tuhan, penuhilah Gereja-Mu dengan segala kebaikan, — sebab Engkau telah menghibur kami dengan kelahiran-Mu.

Semoga kelahiran-Mu mendatangkan damai.

Engkau datang sebagai pemimpin para gembala, dan sebagai kepala umat-Mu, — semoga Bapa Suci dan para uskup serta gembala umat lainnya tetap setia dalam membagikan rahmat-Mu yang berlimpah-limpah.

Semoga kelahiran-Mu mendatangkan damai.

Raja abadi, Engkau lahir dan mengalami segala suka dan duka manusia selama jalan hidup-Mu yang singkat itu, — semoga kami yang lemah dan berubah-ubah ini Kauikutsertakan dalam hidup-Mu yang kekal.

Semoga kelahiran-Mu mendatangkan damai.

Setelah lama dinantikan oleh umat manusia, Engkau datang pada kepenuhan zaman, — nyatakanlah kehadiran-Mu kepada orang yang masih menantikan Dikau.

Semoga kelahiran-Mu mendatangkan damai.

Engkau telah menjadi manusia lemah dan memulihkan kodrat manusia yang dilukai oleh dosa, — pulihkanlah orang-orang yang telah meninggal dengan kepenuhan hidup abadi.

Semoga kelahiran-Mu mendatangkan damai.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Ya Allah, luhurlah kekuasaan-Mu, ketika Kauciptakan manusia menjadi abdi-Mu. Namun lebih luhur lagi karya cinta kasih-Mu, ketika Kauperbarui kami menjadi anak-Mu. Maka kami mohon, semoga kami memiliki kehidupan Ilahi seperti Kristus, yang telah menjadi manusia seperti kami. Sebab Dialah Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah Yang Esa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

=======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

 

Previous article9 Juni, St. Primus dan Sta. Felician
Next articleRenungan Harian, Kamis: 09 Juni 2016│Mat. 5:20-26 │