Home DOA BREVIR Brevir Pagi, Kamis: 15 September 2016, Pekan XXIV – O Pekan IV...

Brevir Pagi, Kamis: 15 September 2016, Pekan XXIV – O Pekan IV PW Santa Perawan Maria Berdukacita (Putih)

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya.

MADAH

O santa Maria engkau penuh duka

Memandang Putera sangat menderita

Seluruh tubuhNya rusak kena dera

Yang kejam menghujaniNya.

Badan sangat lemah penuh luka parah

Berlumuran darah dan tercemar ludah

Ya sungguh Dialah Yesus Putra Allah

Yandi disiksa tanpa salah.

Meskipun begitu ibu tetap tabah

Percaya selalu akan kasih Allah

Kami mohon restu jangan sampai rebah

Bila hati kami susah.

Terpujilah Bapa yang mahakuasa

Bersama Putera dan Roh Kudus pula

Yang dengan kasihNya membimbing Maria

Lewat duka masuk surga. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Semoga aku mengalami kasih setiaMu di waktu fajar, ya Tuhan.

Mazmur 142 (143),1-11

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*

perhatikanlah permohonanku.

Demi kesetiaanMu jawablah aku,*

kabulkanlah doaku demi keadilanMu.

Janganlah mengajukan daku ke pengadilanMu,*

karena tak seorangpun dapat dibenarkan di hadapanMu.

Sebab musuh mengejar aku,*

dan mencampakkan nyawaku ke alam maut.

Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan,*

tiada bedanya aku dengan orang mati.

Semangatku lemah lesu dalam batinku,*

hatiku membeku dalam diriku.

Maka teringatlah aku akan masa lampau,†

aku mengenangkan segala karyaMu,*

dan merenungkan perbuatan tanganMu.

Aku menadahkan tanganku kepadaMu,*

aku haus akan Dikau bagaikan tanah yang tandus.

Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku,*

sebab habislah semangatku, ya Allah.

Janganlah wajahMu Kaupalingkan dari padaku,*

jangan sampai aku turun ke liang kubur.

Semoga aku mengalami kasih setiaMu di waktu fajar,*

sebab kepadaMu aku percaya.

Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh,*

sebab kepadaMu kuarahkan hatiku.

Bebaskanlah aku dari musuh, ya Tuhan,*

sebab padaMu aku berteduh.

Ajarlah aku melaksanakan kehendakMu,*

sebab Engkaulah Allahku.

Semoga kebaikan hatiMu menuntun daku,*

di jalan yang rata.

Demi namaMu, ya Tuhan, hidupkanlah aku,*

demi keadilanMu bebaskanlah aku dari musuh.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Semoga aku mengalami kasih setiaMu di waktu fajar, ya Tuhan.

Antifon

Tuhan mengalirkan kesejahteraan ke Yerusalem bagaikan sungai.

Yes 66,10-14a

Bersukacitalah atas Yerusalem,†

bersorak-sorailah karena Sion,*

hai kamu semua yang mencintai dia.

Bergirang dan bergembiralah,*

hai kamu semua yang dulu berkabung bersama dia.

Semoga kamu dihibur dalam pelukannya yang mesra,*

dan dipuaskan dalam luapan kemuliaannya.

Sebab, demikianlah firman Tuhan,†

kesejahteraan Kualirkan ke Yerusalem bagaikan sungai,*

dan kemuliaan para bangsa Kulimpahkan kepadanya bagaikan bengawan.

Bagaikan bayi kamu akan digendong,*

kamu akan dibelai-belai dan dipangku.

Seperti seorang ibu menghibur anaknya,*

demikianpun Aku akan menghibur kamu.

Mengalami itu, kamu akan bersukaria,*

dan kamu akan mekar laksana bunga.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Tuhan mengalirkan kesejahteraan ke Yerusalem bagaikan sungai.

Antifon

Betapa indahnya memuji Allah kita.

Mazmur 146 (147A)

Betapa indahnya memuji Allah kita,*

betapa manisnya meluhurkan Tuhan yang mulia.

Tuhan membangun kembali Yerusalem,*

Tuhan menghimpunkan umat Israel yang tercerai-berai.

Tuhan menghibur orang yang patah hati,*

dan menyembuhkan luka mereka.

Tuhan menentukan jumlah bintang,*

dan memberi nama kepada masing-masing.

Agunglah Tuhan kita dan mahakuasa,*

kearifanNya tidak terhingga.

Tuhanlah yang memberi hati kepada yang hina-dina,*

Ia menundukkan orang berdosa sampai ke debu.

Bernyanyilah bagi Tuhan dengan ucapan syukur,*

bermazmurlah bagi Allah dengan iringan kecapi.

Tuhanlah yang menutupi langit dengan awan,†

Ia menyediakan hujan bagi bumi,*

dan menumbuhkan rumput di lereng gunung.

Tuhanlah yang memberi makan kepada ternak,*

dan rezeki kepada burung gaggak.

Tuhan berkenan pada orang bukan karena kudanya yang cepat,*

bukan pula karen ototnya yang kuat,

tetapi Tuhan berkenan pada orang takwa,*

yang berharap pada kasih setiaNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Betapa indahnya memuji Allah kita.

BACAAN SINGKAT

Lh. Yes 61,10

Aku bersuka ria dalam Tuhan, dan jiwaku bersorak-sorai dalam Allah. Aku dikenakan dandanan keselamatan dan diselubungi dengan pakaian kejujuran, bagaikan mempelai berhiaskan ratna mutu manikam.

LAGU SINGKAT

P: Santa Maria, dengan perantaraanmu * Kami menimba keselamatan.

U: Santa Maria, dengan perantaraanmu * Kami menimba keselamatan.

P: Dari luka-luka Kristus.

U: Kami menimba keselamatan.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U: Santa Maria, dengan perantaraanmu * Kami menimba keselamatan.

Antifon Kidung

Bergembiralah, Ibu yang berdukacita. Setelah menderita begitu banyak, sekarang engkau mulia bersama puteraMu, ya ratu semesta alam.

KIDUNG ZAKARIA (Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Bergembiralah, Ibu yang berdukacita. Setelah menderita begitu banyak, sekarang engkau mulia bersama puteraMu, ya ratu semesta alam.

DOA PERMOHONAN

Penyelamat kita telah sudi lahir dari perawan Maria. Marilah kita menyembah Kristus dan berkata:

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

P: Kristus, matahari sejati, perawan Maria telah mendahului Engkau seperti fajar mendahului siang,* semoga kami hidup dalam cahaya kedatanganMu.

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

P: Sabda kekal, Engkau telah memilih Maria menjadi bundaMu yang tak bernoda,* bebaskanlah kami dari noda dosa.

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

P: Penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafatMu, bundaMu berdiri di kaki salib,* semoga berkat doanya, kami mengambil bagian dalam penderitaanMu dengan gembira hati.

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

P: Yesus yang mahamurah, ketika terpaku pada salib, Engkau menyerahkan Maria kepada Yohanes sebagai bundanya,* semoga kami hidup selaku putera Maria yang sejati.

U: Semoga bundaMu mendoakan kami, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah, sumber kekuatan, ketika PuteraMu ditinggikan pada salib, bundaNya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kamipun mengambil bagian dalam sengsara Kristus dan ikut dibangkitkan bersama Dia, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

=====