Home DOA BREVIR Brevir Pagi, Rabu: 17 Mei 2017, PEKAN V PASKAH – O PEKAN...

Brevir Pagi, Rabu: 17 Mei 2017, PEKAN V PASKAH – O PEKAN I HARI BIASA PEKAN V PASKAH

 

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Fajar menyingsinglah sudah

Langit menggemakan madah

Bumi bersorak-sorailah

Neraka mengaduh kalah.

Kala raja nan perkasa

Menggempur markas neraka

Menggilas kuasa maut

Dengan gagah tanpa takut.

Meskipun tertutup batu

Dijaga banyak serdadu

Namun pemenang yang luhur

Bangkit mulya dari kubur.

Mulyalah Engkau ya Tuhan

Yang bangkit tak terkalahkan

Serta Bapa dan Roh suci

Mulyalah kekal abadi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

PadaMulah sumber kehidupan, ya Tuhan, alleluya.

Mazmur 35

Dosa berbisik di lubuk hati pendosa:*

“Tak perlu takut akan Allah.”

Dosa mengelabui matanya,*

guna menutup kesalahannya.

Si pendosa menuturkan kejahatan dan tipu daya,*

tak pernah ia berlaku bijaksana dan berbuat baik.

Di atas ranjang ia merencanakan kejahatan,†

ia menempuh jalan yang tidak baik,*

dan tidak menolak yang jahat.

Ya Tuhan, kasihMu seluas langit,*

dan setiaMu menjangkau awan.

Bagaikan gunung tinggi keadilanMu,†

hukumMu bagaikan samudera raya,*

manusia dan hewan Kaulindungi.

Amat berhargalah kasih setiaMu, ya Tuhan,*

umat manusia bernaung di bawah sayapMu.

Mereka Kaupuaskan dengan kelimpahan rumahMu,*

dan Kauberi minum dari saluran kebahagiaan.

PadaMulah sumber kehidupan,*

dalam terangMu kami melihat cahaya.

Semoga tetaplah kasihMu bagi orang yang mencintai Engkau,*

dan setiaMu bagi mereka yang tulus hati.

Janganlah sicongkak menginjak hambaMu,*

janganlah tangan pendosa menghancurkan daku.

Orang yang berbuat jahat sudah jatuh,*

mereka dicampakkan dan tak dapat bangun lagi.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

PadaMulah sumber kehidupan, ya Tuhan, alleluya.

Antifon

Engkau mengutus RohMu, ya Tuhan, untuk menciptakan semua, alleluya.

Ydt 16,2-3,15-19

Angkatlah nyanyian untuk Allahku dengan iringan rebana,*

bernyanyilah bagi Tuhan dengan bunyi genderang.

Lagukanlah bagiNya kidung baru,*

luhurkan dan sebutkanlah namaNya.

Sebab Allah telah menghancurkan perang,*

Tuhanlah namaNya.

Aku akan bermadah bagi Tuhan,*

madah baru bagi Allahku.

Tuhan, Engkau agung dan mulia,*

kuasaMu mengagumkan tiada bandingnya.

Segala ciptaanMu mengabdi padaMu,*

Engkau berfirman, maka segalanya terjadi.

Engkau mengutus RohMu untuk menciptakan semua,*

tak ada yang dapat melawan titahMu.

Sekalipun gunung rebah beserta dasarnya,†

sekalipun wadas luluh bagaikan lilin dihadapan wajahMu,*

namun Engkau tetap mengasihi orang yang takwa.

Tiada kurban layak bagiMu, meski harum sekalipun,*

bahkan yang paling baikpun tidak bernilai di hadapanMu.

Tetapi orang yang takwa,*

dia itulah besar selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Engkau mengutus RohMu, ya Tuhan, untuk menciptakan semua, alleluya.

Antifon

Allah merajai semesta alam, nyanyikanlah mazmur penuh seni, alleluya.

Mazmur 46

Segala bangsa bertepuktanganlah,*

elukanlah Allah dengan sorak-sorai.

Sebab Tuhan itu Allah yang agung dan dahsyat,*

raja besar atas seluruh bumi.

Semua bangsa ditaklukkan bagi kita,*

sekalian suku ditundukkanNya.

Bagi kita dipilihNya tanah pusaka,*

kebanggaan Yakub, kekasihNya.

Allah Tuhan kita telah naik, diiringi sorak-sorai,*

diiringi bunyi sangkakala.

Bernyanyilah bagi Allah dengan melagukan mazmur,*

bermazmurlah bagi raja kita.

Sebab Allah merajai semesta alam,*

nyanyikanlah mazmur penuh seni.

Allah merajai segala bangsa,*

bersemayam atas takhtaNya yang kudus.

Para pemimpin bangsa menggabungkan diri,*

dengan umat Allah Abraham.

Sebab Allah menguasai para raja,*

sangat agunglah Dia.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Allah merajai semesta alam, nyanyikanlah mazmur penuh seni, alleluya.

BACAAN SINGKAT

(Rom 6,8-11)

Jika kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya, bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu, bahwa Kristus yang bangkit dari alam maut takkan mati lagi; maut tidak menguasaiNya lagi. Sebab kematian yang Ia alami, merupakan kematian tetap terhadap dosa; kehidupanNya ialah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup untuk Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

U: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

P: Sesudah disalibkan bagi kita.

U: Alleluya, alleluya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

Antifon Kidung

Aku ini pokok anggur yang sejati, alleluya, dan kamu ranting-rantingKu, alleluya.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Aku ini pokok anggur yang sejati, alleluya, dan kamu ranting-rantingKu, alleluya.

DOA PERMOHONAN

Kristus telah diserahkan karena kejahatan kita dan dibangkitkan demi keselamatan kita. Marilah kita berseru kepadaNya:

U: Selamatkanlah kami karena kemenanganMu, ya Tuhan.

P: Kristus penyelamat, Engkau menggembirakan kami dengan kemenanganMu atas maut; Engkau memuliakan kami dengan kebangkitanMu dan melimpahi kami dengan kurniaMu,* bangkitkanlah semangat kami dan kuduskanlah kami hari ini dengan kurnia Roh kudus.

U: Selamatkanlah kami karena kemenanganMu, ya Tuhan.

P: Engkau dimuliakan di surga oleh para malaikat, dan disembah di bumi oleh manusia, kami mohon pada masa kebangkitanMu ini,* terimalah kiranya ibadat kami dalam roh dan kebenaran.

U: Selamatkanlah kami karena kemenanganMu, ya Tuhan.

P: Tuhan Yesus Kristus, selamatkanlah kami dan curahkanlah belaskasihanMu atas umat yang menantikan kebangkitan,* kasihanilah kami dan jagailah kami hari ini terhadap segala kejahatan.

U: Selamatkanlah kami karena kemenanganMu, ya Tuhan.

P: Raja kemuliaan, Engkaulah kehidupan kami, semoga pada saat Engkau menampakkan diri,* kamipun dimuliakan bersama Engkau.

U: Selamatkanlah kami karena kemenanganMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Ya Allah, pemulih dan pencinta kemurnian hidup kami. Engkau telah meluputkan kami dari kegelapan. Arahkanlah hati kami kepadaMu, supaya kami selalu tinggal dalam terang kebenaranMu. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

Previous article17 Mei, St. Paskalis Baylon
Next articleBrevir Pagi,Kamis: 18 Mei 2017, PEKAN V PASKAH – O PEKAN I HARI BIASA PEKAN V PASKAH