Home DOA BREVIR Brevir Pagi,Kamis: 18 Mei 2017, PEKAN V PASKAH – O PEKAN...

Brevir Pagi,Kamis: 18 Mei 2017, PEKAN V PASKAH – O PEKAN I HARI BIASA PEKAN V PASKAH

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Fajar menyingsinglah sudah

Langit menggemakan madah

Bumi bersorak-sorailah

Neraka mengaduh kalah.

Kala raja nan perkasa

Menggempur markas neraka

Menggilas kuasa maut

Dengan gagah tanpa takut.

Meskipun tertutup batu

Dijaga banyak serdadu

Namun pemenang yang luhur

Bangkit mulya dari kubur.

Mulyalah Engkau ya Tuhan

Yang bangkit tak terkalahkan

Serta Bapa dan Roh suci

Mulyalah kekal abadi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Nyatakanlah kemegahanMu di langit, ya Allah, alleluya.

Mazmur 56

Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku,*

kepadaMulah aku berlindung.

Dalam naungan sayapMu aku berlindung,*

sampai malapetaka berlalu.

Aku berseru kepada Allah yang maha-tinggi,*

kepada Allah yang menjamin hidupku.

Semoga dari surga Ia menyelamatkan daku,†

dan mengusir mereka yang menganiaya aku;*

semoga Allah mencurahkan kasih setiaNya.

Aku berbaring seolah-olah di tengah kawanan singa,*

yang suka menerkam orang.

Giginya bagaikan tombak dan panah,*

lidahnya laksana pedang terasah.

Nyatakanlah kemegahanMu di langit, ya Allah,*

dan sinarilah bumi dengan kemuliaanMu.

Musuh memasang jaring terhadap langkahku,*

tetapi aku meloloskan diri.

Mereka menggali lubang di muka kakiku,*

tetapi mereka sendiri terperosok di dalamnya.

Hatiku siap sedia, ya Allah,*

untuk bernyanyi dan melagukan mazmur.

Bangunlah, hai jiwaku, kumandangkanlah bunyimu, hai kecapi,*

menyingsinglah, hai fajar.

Ya Tuhan, aku hendak memujiMu di tengah segala bangsa,*

di tengah segala bangsa aku bermazmur bagiMu.

Sebab besarlah kasihMu, setinggi langit,*

dan kesetiaanMu menjangkau awan.

Nyatakanlah kemegahanMu di langit, ya Allah,*

dan sinarilah bumi dengan kemuliaanMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Nyatakanlah kemegahanMu di langit, ya Allah, alleluya.

Antifon

Tuhan menyelamatkan umatNya, alleluya.

Yer 31,10-14

Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa,*

wartakanlah ke pulau-pulau yang jauh:

“Tuhan dahulu mencerai-beraikan umat Israel,†

tetapi Ia akan menghimpunkannya kembali,*

dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanannya.

Bangsa Yakub sudah diselamatkan Tuhan,*

dan ditebus dari musuh yang menguasainya.

Dengan sorak-sorai mereka mendaki gunung Sion,*

dan berseri-seri karena kebaikan Tuhan.

Sebab Tuhan menganugerahkan gandum, minyak dan anggur,*

anakdomba dan sapi.

Hati mereka segar, bagaikan taman yang diairi,*

dan takkan pernah mereka kehausan.

Para pemudi menari berbaris,*

dan tua muda bersukaria.

Kesedihan mereka akan Kuubah menjadi kesukaan,*

Kuhibur dan Kugembirakan mereka sesudah kesusahan.

Para imam Kusenangkan dengan kurban,*

dan umat Kulimpahi dengan anugerah.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Tuhan menyelamatkan umatNya, alleluya.

Antifon

Dialah Allah kita untuk selama-lamanya, alleluya.

Mazmur 47

Tuhan agung dan sangat terpuji,*

di kota Allah kita.

GunungNya yang kudus menjulang megah,*

menggirangkan seluruh bumi.

Bagi kita gunung Sion itu gunung Allah,*

kota raja agung.

Allah tinggal dalam puri-purinya,*

Ia sendirilah yang ternyata menjadi bentengnya.

Raja-raja bersekutu,†

dan maju serentak,*

untuk menyerang kota Allah.

Demi melihatnya mereka tercengang,*

dan terhalau lari ketakutan.

Di sana mereka gemetar ketakutan,*

mereka merintih kesakitan seperti wanita yang melahirkan.

Engkau menghancurkan mereka,*

seperti topan timur menghancurkan kapal besar.

Seperti pernah kita dengar,†

kini kita alami di kota Tuhan semesta alam,*

di kota Allah kita.

Allah yang menjadi bentengnya,*

untuk selama-lamanya.

Kami mengenangkan kasih setiaMu, ya Allah,*

dalam rumahMu yang kudus.

Seperti Engkau berkuasa di seluruh dunia,*

demikianpun Engkau dipuji sampai ke ujung bumi.

TindakanMu adil semuanya,*

hendaknya gunung Sion bersukacita.

Semoga semua kota Yehuda bersorak-sorai,*

karena karya penyelamatanMu.

Kelilinglah Sion, edarilah dia,*

hitunglah menaranya yang kokoh.

Perhatikanlah seluruh temboknya,*

tinjaulah benteng-bentengnya.

Maka kamu dapat mengisahkan kepada anak cucumu,*

bahwa Dia itulah Allah.

Dialah Allah kita untuk selama-lamanya,*

Dialah yang memimpin kita.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Dialah Allah kita untuk selama-lamanya, alleluya.

BACAAN SINGKAT

(Rom 8,10-11)

Kalau Kristus ada dalam dirimu, badanmu memang akan mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena disucikan oleh Allah. Jadi, kalau Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut tinggal dalam dirimu, maka Allah yang membangkitan Kristus Yesus itu akan menghidupkan juga badanmu yang fana dengan RohNya yang tinggal dalam dirimu.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

U: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

P: Sesudah disalibkan bagi kita.

U: Alleluya, alleluya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.

Antifon Kidung

Jikalau kamu menuruti perintahKu, kamu tinggal dalam cintaKu, alleluya.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Jikalau kamu menuruti perintahKu, kamu tinggal dalam cintaKu, alleluya.

DOA PERMOHONAN

Kristus telah bangkit dan selalu hadir di dalam GerejaNya. Marilah kita memuliakan Dia dan berdoa:

U: Tinggallah beserta kami, ya Tuhan.

P: Ya Tuhan Yesus, Engkau mencapai kemenangan atas dosa dan kematian,* tinggallah di tengah-tengah kami, Engkau yang hidup sepanjang segala abad.

U: Tinggallah beserta kami, ya Tuhan.

P: Datanglah kepada kami dengan kekuatanMu yang tak terkalahkan,* dan perlihatkanlah kebaikan Allah kepada kami.

U: Tinggallah beserta kami, ya Tuhan.

P: Satukanlah dunia yang tercerai-berai dan penuh perselisihan,* sebab hanya Engkaulah sanggup memperbaharui dan memperdamaikan umat manusia.

U: Tinggallah beserta kami, ya Tuhan.

P: Teguhkanlah kami dalam iman akan kemenangan akhir,* dan kuatkanlah kami dalam pengharapan akan kedatanganMu.

U: Tinggallah beserta kami, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah, pembebas umatMu, kami telah Kaubebaskan dari kejahatan dan Kauselamatkan dari kebinasaan berkat iman kami. Bantulah kami dengan kurniaMu, supaya tetap bertekun dalam iman. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan  pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

 

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.