Home DOA BREVIR Brevir Pagi: Kamis Prapaskah I, 22 Februari 2018

Brevir Pagi: Kamis Prapaskah I, 22 Februari 2018

PEMBUKAAN

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

MADAH

Kristus surya keadilan

Kini fajar Kaudatangkan

Enyahkanlah kegelapan

Tampilkanlah kehidupan.

S’moga pertobatan kami

Di masa Prapaska ini

menurunkan rahmat ampun

Atas dosa yang bertimbun.

Bila tiba hari paska

Perkenankan para hamba

Bersorak kegembiraan

Merayakan kebangkitan.

Ya Tritunggal mahasuci

Trimalah pujian kami

Yang kami lambungkan ini

Dengan ikhlas penuh bakti. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Kumandangkanlah bunyimu, hai kecapi, menyingsinglah, hai fajar.

Mazmur 56 (57)

Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku,*

kepadaMulah aku berlindung.

Dalam naungan sayapMu aku berlindung,*

sampai malapetaka berlalu.

Aku berseru kepada Allah yang maha-tinggi,*

kepada Allah yang menjamin hidupku.

Semoga dari surga Ia menyelamatkan daku,†

dan mengusir mereka yang menganiaya aku,*

semoga Allah mencurahkan kasih setiaNya.

Aku berbaring seolah-olah di tengah kawanan singa,*

yang suka menerkam orang.

Giginya bagaikan tombak dan panah,*

lidahnya laksana pedang terasah.

Nyatakanlah kemegahanMu di langit, ya Allah,*

dan sinarilah bumi dengan kemuliaanMu.

Musuh memasang jaring terhadap langkahku,*

tetapi aku meloloskan diri.

Mereka menggali lubang di muka kakiku,*

tetapi mereka sendiri terperosok di dalamnya.

Hatiku siap sedia, ya Allah,*

untuk bernyanyi dan melagukan mazmur.

Bangunlah, hai jiwaku, kumandangkanlah bunyimu, hai kecapi,*

menyingsinglah, hai fajar.

Ya Tuhan, aku hendak memujiMu di tengah segala bangsa,*

di tengah segala bangsa aku bermazmur bagiMu.

Sebab besarlah kasihMu, setinggi langit,*

dan kesetiaanMu menjangkau awan.

Nyatakanlah kemegahanMu di langit, ya Allah,*

dan sinarilah bumi dengan kemuliaanMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Kumandangkanlah bunyimu, hai kecapi, menyingsinglah, hai fajar.

Antifon

Tuhan berfirman: UmatKu akan Kulimpahi dengan anugerah.

Yer 31,10-14

Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa,*

wartakanlah ke pulau-pulau yang jauh:

“Tuhan dahulu mencerai-beraikan umat Israel,†

tetapi Ia akan menghimpunkannya kembali,*

dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanannya.

Bangsa Yakub sudah diselamatkan Tuhan,*

dan ditebus dari musuh yang menguasainya.

Dengan sorak-sorai mereka mendaki gunung Sion,*

dan berseri-seri karena kebaikan Tuhan.

Sebab Tuhan menganugerahkan gandum, minyak dan anggur,*

anakdomba dan sapi.

Hati mereka segar, bagaikan taman yang diairi,*

dan takkan pernah mereka kehausan.

Para pemudi menari berbaris,*

dan tua muda bersukaria.

Kesedihan mereka akan Kuubah menjadi kesukaan,*

Kuhibur dan Kugembirakan mereka sesudah kesusahan.

Para imam Kusenangkan dengan kurban,*

dan umat Kulimpahi dengan anugerah.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan berfirman: UmatKu akan Kulimpahi dengan anugerah.

Antifon

Tuhan agung dan sangat terpuji di kota Allah kita.

Mazmur 47 (48)

Tuhan agung dan sangat terpuji,*

di kota Allah kita.

GunungNya yang kudus menjulang megah,*

menggirangkan seluruh bumi.

Bagi kita gunung Sion itu gunung Allah,*

kota raja agung.

Allah tinggal dalam puri-purinya,*

Ia sendirilah yang ternyata menjadi bentengnya.

Raja-raja bersekutu,†

dan maju serentak,*

untuk menyerang kota Allah.

Demi melihatnya mereka tercengang,*

dan terhalau lari ketakutan.

Di sana mereka gemetar ketakutan,*

mereka merintih kesakitan seperti wanita yang melahirkan.

Engkau menghancurkan mereka,*

seperti topan timur menghancurkan kapal besar.

Seperti pernah kita dengar,†

kini kita alami di kota Tuhan semesta alam,*

di kota Allah kita.

Allah yang menjadi bentengnya,*

untuk selama-lamanya.

Kami mengenangkan kasih setiaMu, ya Allah,*

dalam rumahMu yang kudus.

Seperti Engkau berkuasa di seluruh dunia,*

demikianpun Engkau dipuji sampai ke ujung bumi.

TindakanMu adil semuanya,*

hendaknya gunung Sion bersukacita.

Semoga semua kota Yehuda bersorak-sorai,*

karena karya penyelamatanMu.

Kelilinglah Sion, edarilah dia,*

hitunglah menaranya yang kokoh.

Perhatikanlah seluruh temboknya,*

tinjaulah benteng-bentengnya.

Maka kamu dapat mengisahkan kepada anak cucumu,*

bahwa Dia itulah Allah.

Dialah Allah kita untuk selama-lamanya,*

Dialah yang memimpin kita.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan agung dan sangat terpuji di kota Allah kita.

BACAAN SINGKAT

(1Raj 8,51-53a)

Kami inilah umatMu dan milik pusakaMu, ya Tuhan. Engkau telah menghantar kami ke luar dari Mesir, dari kerja paksa di tanur besi. Pandanglah dengan rela permohonan hambaMu dan umatMu Israel, dan dengarkanlah kami setiap kali kami berseru kepadaMu. Sebab Engkau telah memisahkan kami dari antara segala bangsa di dunia untuk menjadi milik pusakaMu.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap,* Dan dari jerat musuh.

  1. Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap,* Dan dari jerat musuh.

P: Dari lawan yang memfitnah.

U: Dan dari jerat musuh

P: Kemuliaan kepada Bapa Putera dan Roh Kudus.

U: Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap,* Dan dari jerat musuh.

Antifon Kidung

Jika kamu yang jahat ini tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga akan memberikan anugerah yang baik kepada orang-orang yang meminta kepadaNya.

KIDUNG ZAKARIA

(Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*

putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*

dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*

dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*

dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Jika kamu yang jahat ini tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga akan memberikan anugerah yang baik kepada orang-orang yang meminta kepadaNya.

DOA PERMOHONAN

Kristus Tuhan kita telah mewahyukan diri sebagai cahaya dunia, agar kita tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan disinari oleh terang kehidupan. Marilah kita memuji Dia dan berdoa:

U: Terangilah langkah kami dengan sabdaMu, ya Tuhan.

P: Tuhan yang mahamurah, semoga kami hari ini semakin mengikuti Engkau,* agar keruntuhan yang disebabkan oleh Adam pertama, dipulihkan oleh Engkau, Adam kedua.

U: Terangilah langkah kami dengan sabdaMu, ya Tuhan.

P: Sinarilah langkah kami dengan sabdaMu, ya Tuhan,* supaya dalam segala pekerjaan, kami bertindak jujur dan semakin berkembang dalam cinta kasihMu.

U: Terangilah langkah kami dengan sabdaMu, ya Tuhan.

P: Ajarilah kami bekerja dengan setia dan bakti bagi kepentingan setiap orang,* agar umat manusia semakin diterangi melalui GerejaMu.

U: Terangilah langkah kami dengan sabdaMu, ya Tuhan.

P: Semoga kami sungguh-sungguh mengubah hati kami dan memupuk persahabatan dengan Dikau,* sebagai silih atas penghinaan terhadap kebijaksanaan dan kebaikanMu.

U: Terangilah langkah kami dengan sabdaMu, ya Tuhan.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Tuhan, asal segala kebaikan, semoga dengan bantuan rahmatMu kami senantiasa memikirkan dan melakukan yang baik. Sebab kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan  pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.

U: Amin.

=====

Sumber:

IBADAT HARIAN

KOMISI LITURGI KWI

Previous articleRenungan Harian, Kamis: 22 Februari 2018, Mat. 16:13-19
Next articleBrevir Siang, Kamis Prapaskah I, 22 Februari 2018