Home DOA BREVIR Brevir Sore, Sabtu: 01 Oktober 2016 Pesta S. Teresa dari Kanak-Kanak Yesus,...

Brevir Sore, Sabtu: 01 Oktober 2016 Pesta S. Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, Perawan dan Pelindung Karya Misi

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Alleluya.

MADAH

Mari kita bergembira

Mengenangkan Teresia

Yang menerima Panggilan

Mewartakan Cinta Tuhan

Hidup amat sederhana

Semua serba biasa

Namun dijiwai cinta

Menjadi luar biasa

Ia hidup tersembunyi

Penuh tapa dan samadi

Namun luas pengaruhnya

Dalam Gereja semesta

Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan RohNya

Yang memperkenalkan diri

Kepada yang rendah hati. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Terberkatilah Engkau, Santa Teresia, sebab Tuhan diagungkan oleh segala bangsa yang mendengar namamu.

Mazmur 121 (122)

Betapa gembira hatiku, ketika dikatakan kepadaku,*

“Mari kita pergi ke rumah Tuhan”.

Sekarang kami telah berdiri,*

di gerbangmu, hai Yerusalem!

Hai Yerusalem, engkau dibangun,*

sebagai kota yang rapat tersusun.

Suku bangsa berziarah kepadamu,*

suku bangsa Tuhan.

Untuk bersyukur kepada Tuhan,*

sesuai dengan peraturan Israel.

Di sanalah terdapat kursi pengadilan,*

kursi keluarga raja Daud.

Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem,*

“Damai sejahtera bagi orang yang mencintai engkau!”

Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu,*

dan kemakmuran atas istanamu.

Atas nama semua saudara dan sahabatku,*

aku mengucapkan selamat kepadamu.

Demi bait Tuhan, Allah kita,*

aku memohonkan kebahagiaan bagimu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Terberkatilah Engkau, Santa Teresia, sebab Tuhan diagungkan oleh segala bangsa yang mendengar namamu.

Antifon

Tuhan memilih Engkau sebagai milikNya, sebagai kebanggaan dan kemuliaanNya.

Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,*

sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,*

sia-sialah para pengawal berjaga.

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,+

pergi tidur larut malam,*

dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan,*

kepada orang yang dicintaiNya.

Putera-putera sungguh anugerah Tuhan,*

dan buah kandungan sungguh ganjaranNya.

Seperti anak panah di tangan pahlawan,*

demikianlah putera yang diperanakkan pada masa muda.

Berbahagialah orang yang mengisi,*

tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,*

tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Tuhan memilih Engkau sebagai milikNya, sebagai kebanggaan dan kemuliaanNya.

Antifon

Engkau menjadi mahkota gemilang di tangan Tuhan, sebab Tuhan berkenan padaMu.

Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+

yang telah memberkati kita dalam Kristus,*

dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi puteraNya,+

dengan perantaraan Yesus Kristus,*

karena kerelaan kehendakNya.

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia,+

yang dianugerahkanNya kepada kita,*

dalam Putera yang dikasihiNya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,+

yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*

menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+

Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,*

Sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,+

yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*

dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Engkau menjadi mahkota gemilang di tangan Tuhan, sebab Tuhan berkenan padaMu.

BACAAN SINGKAT

(1 Tes 2,6a.7-8.11)

Kami tidak pernah mencari pujian orang, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan mengurus anaknya. Maka dari kasih sayang besar terhadap kamu, kami bukan saja rela membagi injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami, sebab kami mengasihi kamu. Kamu tahu bahwa kami seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati dan menguatkan hatimu semua.

LAGU SINGKAT

P: KasihMu, ya Tuhan,* Kunyanyikan selama-lamanya.

U: KasihMu, ya Tuhan,* Kunyanyikan selama-lamanya.

P: KestiaanMu kuwartakan turun-temurun.

U: Kunyanyikan selama-lamanya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: KasihMu, ya Tuhan,* Kunyanyikan selama-lamanya.

Antifon Kidung

Terpujilah Tuhan yang mengagungkan namamu demikian rupa, sehingga engkau menjadi pujaan orang yang mengenangkan kekuatan Tuhan dalam dirimu.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Terpujilah Tuhan yang mengagungkan namamu demikian rupa, sehingga engkau menjadi pujaan orang yang mengenangkan kekuatan Tuhan dalam dirimu.

DOA PERMOHONAN

Allah, Bapa yang mahabaik, telah memperhatikan hambaNya yang hina, dan mencintai santa Teresia seperti seorang bapa mencintai anak emasnya. Marilah kita meluhurkan Bapa dan berdoa:

U: Perhatikanlah anak-anakMu, ya Bapa.

P: Bapa yang mahamurah, Engkau mencintai para kanak-kanak dan membuka kerajaan surga bagi orang yang tulus ikhlas dan tak bernoda,* semoga kami terbuka bagi setiap orang tanpa menaruh syak wasangka.

U: Perhatikanlah anak-anakMu, ya Bapa.

P: Engkau melihat usaha kami, juga kalau tidak diperhatikan orang,* semoga kami melaksanakan tugas kami dengan setia dan bakti  tanpa keinginan untuk dipuji-puji orang.

U: Perhatikanlah anak-anakMu, ya Bapa.

P: Engkau mengabulkan doa yang diucapkan dengan hati ikhlas demi nama puteraMu,* semoga kami tidak lupa mendoakan semua orang yang berjerih payah menyampaikan kabar gembira pada sesama.

U: Perhatikanlah anak-anakMu, ya Bapa.

P: Engkau mengobarkan hati kami dengan api cinta kasihMu yang tak terpadamkan,* semoga kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan menyerahkan diri kepadaMu.

U: Perhatikanlah anak-anakMu, ya Bapa.

P: Engkau rela menerima setiap orang yang datang kepadaMu dengan rendah hati,* semoga saudara-saudara kami yang telah meninggal kauterima dalam kebahagiaan abadi.

U: Perhatikanlah anak-anakMu, ya Bapa.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah, Bapa kami, Engkau membuka kerajaanMu bagi orang kecil dan rendah hati. Semoga kami dengan tabah menempuh jalan kecil santa Teresia, supaya kemuliaanMu Kaunyatakan kepada kami. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

=====

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.