Home DOA BREVIR Brevir Sore, Jumat: 22 September 2017 Pekan Biasa XXIV – O PEKAN...

Brevir Sore, Jumat: 22 September 2017 Pekan Biasa XXIV – O PEKAN IV – HARI BIASA

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Yesus cahaya sejati

Yang bersinar dalam hati

Membawa keselamatan

Dan damai yang tahan zaman.

Engkau laksana pelita

Di tengah gelap gulita

Yang menjamin perjalanan

Agar mencapai tujuan.

Bila senja sudah tiba

Engkau tetap bercahaya

Menyinarkan kasih suci

Memancarkan cinta murni.

Terpujilah Kristus Tuhan

Yang rela menjadi kurban

Namun kini sudah jaya

Mulya untuk selamanya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan, aku hendak mewartakan kejayaanMu.

Mazmur 144 (145) – I

Aku mengagungkan Dikau, ya Allah, rajaku,*

aku memuliakan namaMu selama-lamanya.

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau,*

dan memuji namaMu selama-lamanya.

Agunglah Tuhan dan sangat terpuji,*

keagunganNya tak terselami.

Angkatan demi angkatan memuliakan karyaMu,*

dan mewartakan kejayaanMu.

Semarak dan mulialah namaMu,*

kemegahanMu akan kukidungkan.

KaryaMu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan,*

dan keagunganMu akan kumaklumkan.

KebaikanMu yang tak terperikan akan kukenangkan,*

dan keadilanMu akan kuumumkan.

Tuhan itu pengasih dan penyayang,*

lambat akan murka dan besar kasih setiaNya.

Tuhan baik terhadap semua orang,*

penuh kasih setia terhadap segala ciptaanNya.

Ya Tuhan, semoga segala karyaMu bersyukur kepadaMu,*

dan semua kekasihMu memuji Engkau.

Semoga mereka mengumumkan kerajaaMu yang mulia,*

dan mewartakan keperkasaanMu.

Semoga mereka menyiarkan kejayaanMu kepada umat manusia,*

dan memaklumkan kerajaanMu yang semarak mulia.

KerajaanMu berlangsung selama-lamanya,*

dan pemerintahanMu turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan, aku hendak mewartakan kejayaanMu.

Antifon

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan, ya Tuhan, Engkau dekat pada orang yang berseru kepadaMu.

Mazmur 144 (145) – II

Tuhan setia dalam semua sabdaNya,*

penuh kasih dalam segala karyaNya.

Tuhan menopang semua orang yang jatuh,*

dan menegakkan semua orang yang tertunduk.

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan,*

Engkau memberi mereka makan pada waktunya.

Engkau membuka tanganMu,*

dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup.

Tuhan adil dalam segala tindakanNya,*

penuh kasih setia dalam segala karyaNya.

Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadaNya,*

yang berseru kepadaNya dengan tulus hati.

Tuhan melaksanakan kehendak orang takwa,*

Ia mendengarkan dan menyelamatkan mereka.

Tuhan memelihara semua orang yang mengasihiNya,*

tetapi yang berbuat jahat dibinasakanNya.

Semoga aku mewartakan pujian Tuhan,*

dan segala makhluk memuliakan namaNya selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Semua orang memandang kepadaMu penuh harapan, ya Tuhan, Engkau dekat pada orang yang berseru kepadaMu.

Antifon

Adil dan benar segala tindakanMu, ya raja segala bangsa.

Why 15,3-4

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*

ya Tuhan Allah yang mahakuasa

Adil dan benar segala tindakanMu,*

ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*

dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†

semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*

sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Adil dan benar segala tindakanMu, ya raja segala bangsa.

BACAAN SINGKAT

(Rom 8,1-2)

Mereka yang bersatu padu dengan Kristus Yesus, tidak akan dihukum. Sebab hukum Roh yang menghidupkan telah memerdekakan kita dalam Kristus Yesus dari hukum dosa yang mematikan.

LAGU SINGKAT

P: Kristus telah wafat karena dosa kita,* Untuk menghantar kita kepada Allah.

U: Kristus telah wafat karena dosa kita,* Untuk menghantar kita kepada Allah.

P: Ia wafat sebagai manusia lemah, tetapi kini hidup dalam kekuatan Roh.

U: Untuk menghantar kita kepada Allah.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Kristus telah wafat karena dosa kita,* Untuk menghantar kita kepada Allah.

Antifon Kidung

Ya Tuhan, ingatlah akan kasih sayangMu, menurut janjiMu kepada leluhur kami.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung

Ya Tuhan, ingatlah akan kasih sayangMu, menurut janjiMu kepada leluhur kami.

DOA PERMOHONAN

Semua orang yang mengenal Kristus berharap kepadaNya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan:

U: Tuhan, kasihanilah kami.

P: Kristus, kuatkanlah kami, sebab kami ini manusia lemah,* yang mudah tersandung dan jatuh.

U: Tuhan, kasihanilah kami.

P: Tanpa Engkau kami cenderung kepada kejahatan,* maka perbaharuilah kami dengan pengampunanMu.

U: Tuhan, kasihanilah kami.

P: Engkau dihina oleh dosa, tetapi dimuliakan oleh tobat,* maka jauhkanlah murkaMu dari kami, meskipun kami layak dihukum karena dosa kami.

U: Tuhan, kasihanilah kami.

P: Engkau telah mengampuni dosa wanita yang bertobat, dan meletakkan domba yang hilang di atas bahuMu,* maka limpahkanlah belasihanMu kepada kami.

U: Tuhan, kasihanilah kami.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa dan mahamurah, PuteraMu telah Kauserahkan kepada maut untuk menyelamatkan seluruh dunia. Maka kami mohon kepadaMu, semoga umatMu ini tetap berusaha menyerahkan diri kepadaMu sebagai kurban yang hidup, supaya dipuaskan dengan kepenuhan cinta kasihMu.Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

Sumber: Ibadat Harian Komisi Liturgi KWI