Home DOA BREVIR Brevir Sore,Rabu: 07 Desember 2016, PEKAN ADVEN II – O PEKAN II...

Brevir Sore,Rabu: 07 Desember 2016, PEKAN ADVEN II – O PEKAN II , PW Santo Ambrosius, Uskup & Pujangga Gereja (P) Ibadat Sore I: Besok HR Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Ya Maria bunda Tuhan

Pelindung para perawan

Engkaulah pintu surgawi

Jaminan harapan kami.

Bagaikan bakung yang murni

Di tengah belukar duri

Engkau sungguh mengagumkan

Melimpahkan penghiburan

Laksana bintang kejora

Di gelora samudera

Engkau menghantarkan kami

Ke dalam hidup abadi.

Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan RohNya

Yang mencurahkan kurnia

Kepadamu, ya Maria. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Akan Kuadakan permusuhan antara engkau dengan wanita, antara keturunanmu dengan keturunannya.

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*

pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan,*

sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat,*

terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*

kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*

yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*

untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu ,*

dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*

di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*

dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Akan Kuadakan permusuhan antara engkau dengan wanita, antara keturunanmu dengan keturunannya.

Antifon

Tuhan telah mengenakan padaku dandanan keselamatan dan menyelubungi aku dengan pakaian kebenaran.

Mazmur 147 (147B)

Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem,*

pujilah Allahmu, hai Sion.

Sebab Ia menguatkan palang pintu gerbangmu,*

Ia memberkati para pendudukmu.

Sebab Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu,*

dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik.

Ia mengutus sabdaNya ke bumi,*

dengan segera firmanNya berlari.

DiturunkanNya salju seperti bulu domba,*

dihamburkanNya embun beku bagaikan abu.

DilemparkanNya hujan es seperti kerikil,*

siapa dapat menahan dinginnya?

Ia bersabda lagi, maka es mencair kembali,*

Ia menyuruh anginNya bertiup, maka air mengalir.

Dialah yang menyampaikan firmanNya kepada Yakub,*

ketetapan dan hukumNya kepada Israel.

Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa,*

hukum-hukumNya tidak mereka kenal.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon

Tuhan telah mengenakan padaku dandanan keselamatan dan menyelubungi aku dengan pakaian kebenaran.

Antifon

Salam, Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.

Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†

yang telah memberkati kita dalam Kristus,*

dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,†

sebelum menciptakan jagat raya,*

supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi puteraNya,†

dengan perantaraan Yesus Kristus,*

karena kerelaan kehendakNya.

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia,†

yang dianugerahkanNya kepada kita,*

dalam Putera yang dikasihiNya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,†

yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*

menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,†

Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,*

Sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,†

yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*

dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa dan pPutera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Salam, Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.

BACAAN SINGKAT

(Rom 8,29.30)

Semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukanNya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran PuteraNya. Dan mereka yang ditentukanNya dari semula, mereka itu juga dipanggilNya. Dan mereka yang dipanggilNya, mereka itu juga dibenarkanNya.

LAGU SINGKAT

P: Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan, * Sebab Engkau membebaskan daku.

U: Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan, * Sebab Engkau membebaskan daku.

P: Engkau tidak membiarkan musuh bersukacita atas kemalanganku.

U: Sebab Engkau membebaskan daku.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Aku akan memuliakan Dikau, ya Tuhan, * Sebab Engkau membebaskan daku.

Antifon Kidung

Semua bangsa akan menyebut aku: yang bahagia, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa, alleluya.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Antifon Kidung

Semua bangsa akan menyebut aku: yang bahagia, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa, alleluya.

DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Allah, Bapa yang mahakuasa, dan bersuka ria di hadapanNya. Sebab Ia telah merahmati santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa. Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati:

U: Semoga Santa Maria mendoakan kami.

P: Allah, pencipta mahaluhur, Engkau telah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan raga, dan mempermuliakannya bersama Kristus, * arahkanlah hati kami juga kepada kemuliaan surgawi.

U: Semoga Santa Maria mendoakan kami.

P: Engkau telah memberi kami Maria sebagai bunda. Kabulkanlah doanya: sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka, ampunilah orang yang berdosa, * dan berikanlah damai sejahtera kepada semua orang.

U: Semoga Santa Maria mendoakan kami.

P: semoga umatMu sehati sejiwa dalam cinta kasih * dan rukun bertekun dalam doa bersama Maria, bunda Yesus.

U: Semoga Santa Maria mendoakan kami.

P: Engkau telah memahkotai Maria di surga, * semoga semua orang mati bersuka ria dalam kerajaanMu bersama para kudus.

U: Semoga Santa Maria mendoakan kami.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah, kesucian tertinggi, untuk menyediakan kediaman yang pantas bagi PuteraMu Engkau telah memelihara santa Maria terhadap segala cela mulai dari awal hidupnya. Setiap noda Kaujauhkan daripadanya mengingat pahala kematian PuteraMu kelak. Semoga berkat doa Maria kamipun sampai kepadaMu dengan suci murni. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.